‘Arbeidsmarkt zal niet volledig polariseren’

De baankansen voor schoolverlaters nemen toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. Maar ook voor middelbaar opgeleiden blijven in bepaalde beroepen goede baankansen. Dat stelt het ROA in zijn tweejaarlijkse onderzoek naar baankansen voor schoolverlaters.

In het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020’ constateert het ROA dat werkgevers steeds hogere opleidingseisen stellen. De afgelopen jaren is het aandeel werkenden in beroepen op hbo+ niveau gestegen van 19% naar 30%. Ook nam het gemiddelde aantal opleidingsjaren met 0,8 jaar toe. Volgens het ROA-rapport verbeteren de perspectieven op de arbeidsmarkt naarmate het opleidingsniveau hoger is. ‘Dus als je nog tijd hebt voor een extra opleiding: zeker doen. Het maakt je simpelweg weerbaarder op de arbeidsmarkt,’ stelt onderzoeker Didier Fourage.

Kennisintensivering
Het ROA constateert een duidelijke kennisintensivering van de economie. Deze verschuiving vindt binnen vrijwel alle beroepen plaats. Volgens het ROA is er duidelijk sprake van ‘skills-upgrading’: oudere werknemers worden vervangen door jongeren met een hogere opleiding.

Polarisatie
Het ROA-rapport nuanceert de gedachte dat middelbaar geschoolden volledig verdrongen zullen worden, zoals de laatste tijd wel vaak is voorspeld. Onderzoeker Fourage stelt: ‘De robots komen niet al onze banen afpakken en de arbeidsmarkt zal niet volledig polariseren.’ Goed nieuws dus voor mbo-opgeleiden op niveau 2 en 3. In de top tien van beroepen die de laatste twintig jaar zijn gegroeid staan dan ook diverse beroepen op mbo-niveau, in de welzijdssector, de kinderopvang, sportinstructeurs, procesoperators en grafisch vormgevers.

Het volledige rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020’ is hier te lezen.