Associate degree wordt volwaardige opleiding

De associate degree-opleiding wordt een volwaardige opleiding binnen het hoger onderwijs. De tweejarige opleiding kan aantrekkelijk zijn voor mbo-studenten die opzien tegen een volledige hbo-opleiding.

De afgelopen jaren hebben al veel hbo-scholen ervaring opgedaan met de associate degree-opleiding. Het gaat om een tweejarig programma, dat afgerond wordt met een zelfstandig diploma. Dit diploma wordt in het internationale raamwerk ingeschaald op niveau 5 en zit tussen niveau 4 (de mbo-4 opleiding) en niveau 6 (de hbo-bachelor). De associate degree-opleiding kan een aantrekkelijke optie zijn voor studenten die opzien tegen de duur of het niveau van de bacheloropleiding. Hiermee kan de associate degree-opleiding een belangrijke emanciperende functie vervullen, zowel voor mbo-studenten als voor werkenden.

Samenwerking met mbo
In de Wet invoering associate degree opleiding krijgt de nieuwe opleiding een plek binnen het hoger onderwijs. De hbo-instelling kan ervoor kiezen de opleiding in samenwerking met een mbo-school aan te bieden. Voorwaarde is dat ten minste de helft van het programma, waaronder in ieder geval de afstudeerfase en het afsluitend examen, wordt verzorgd door de hbo-school.

1 mei
Voor de associate degree-opleiding gaan dezelfde eisen gelden als voor andere hbo-opleidingen. Studenten moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden. Om in aanmerking te komen voor een associate degree-opleiding moet de student in het bezit moet zijn van een mbo 4-diploma, een havo-diploma of een vwo-diploma.

Het concept-wetsvoorstel is vrijgegeven voor internetconsultatie. De sluitingsdatum voor reacties is 2 september 2016.