‘Associate degree is volwaardige graad’

Hogescholen gaan de komende tijd meer werk maken van de Associate degree-opleidingen. Dat is één van de concrete ambities uit de toekomstvisie ‘hbo2025’ van de Vereniging Hogescholen.

In de toekomstvisie Wendbaar & weerbaar heeft de Vereniging Hogescholen de ambities van het hbo in 2025 verwoord. Het is een ambitieuze visie, de gezamenlijke hogescholen willen vooral meer: ‘Meer honours- en excellentietrajecten binnen de bacheloropleiding, meer Associate degree-opleidingen, meer professionele masters en meer deeltijdaanbod als belangrijke gezamenlijke onderwijsambitie richting 2025. Daarnaast meer lectoren, meer docent-onderzoekers, meer samenwerkende lectoraten en bovenal meer onderzoeksbudget als forse versteviging van het praktijkgericht onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs.’

Community Colleges
In de toekomstvisie wordt weinig tot niets gezegd over de relatie met het mbo. Wel wordt geconstateerd dat de ontwikkeling van AD-opleidingen de laatste jaren te weinig van de grond is gekomen. Dat moet de komende jaren veranderen, aldus de visie. Randvoorwaarde daarbij is dat de AD wordt ontkoppeld van een bacheloropleiding: ‘De AD is geen halve bachelor en ook geen vluchtroute, maar een volwaardige graad en een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie op niveau 5 van het European Qualification Framework.’ De Vereniging Hogescholen streeft naar een landelijk dekkend aanbod van AD-opleidingen, door samenwerking van hogescholen onderling en met het beroepenveld. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor ‘community colleges’ naar Nederlandse snit binnen het hbo.

‘Gemopper’
Ook vanuit het mbo wordt een volwaardige AD-opleiding als een belangrijke toevoeging van het onderwijsaanbod gezien. Volgens een verslag van de presentatie op Science Guide werd er vanuit het mbo wat gemopperd: ‘De aansluiting met de beroepskolom is onderbelicht in dit stuk,’ stelde Hanneke Berben van de MBO-raad. Juist in de regio zou het HBO met MBO en bedrijven in moeten spelen op de vraag en kansen in de arbeidsmarkt. Het portfolio van opleidingen, inclusief AD’s, moet sterker afgestemd worden en dat lukt niet overal goed’.