Begeleiding startende mbo-docent kan beter

Startende docenten in het mbo krijgen vaak maar een beperkte begeleiding. Het aandeel docenten dat in de eerste fase van hun loopbaan extra begeleiding krijgt, is zelfs gedaald. Dat blijk uit de rapportage Startende docenten in het mbo.

Met de Lerarenagenda 2013-2020 pogen MBO Raad en ministerie van Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs, waarin uiteraard de docent een cruciale rol speelt, te verbeteren. Op basis van deze agenda wordt onder andere geïnvesteerd in de kwaliteit van lerarenopleidingen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de begeleiding van startende docenten. Om de ontwikkelingen op dit terrein te volgen, laat het ministerie jaarlijks een Loopbaanmonitor uitvoeren. Onderdeel daarvan is de rapportage Startende docenten in het mbo.

Beperkte opzet

Uit deze rapportage blijkt dat de gewenste verbetering zich nog niet op alle terreinen voordoet. Het aandeel docenten dat in de eerste fase van hun loopbaan extra begeleid wordt, is zelfs afgenomen van 84 naar 73 procent. Bovendien blijkt de begeleiding die plaatsvindt vaak beperkt van opzet te zijn. Vaak gaat het niet verder dan een introductiebijeenkomst of om een teambrede workshop. Meer intensieve vormen van begeleiding, zoals intervisie en lesobservatie, komen veel minder voor. Volgens de monitor is het belangrijk dat mbo-scholen meer inzetten op gerichte begeleiding van startende docenten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om extra voorbereidingstijd, gestructureerde feedback door een ervaren docent en inhoudelijke onderwerpen als het omgaan met studenten.

Tevreden

De monitor biedt ook goed nieuws: zo zijn veel beginnende mbo-docenten ondanks de werkdruk behoorlijk tevreden. De inhoud van het werk beoordelen ze met een 8,0 en het werk in het mbo met een 7,7. Startende docenten kijken over het algemeen tevreden terug op hun lerarenopleiding. Dat geldt zeker voor degenen die in het mbo stage hebben gelopen. Ongeveer 83 procent hiervan is tevreden over de gevolgde opleiding. Ook zij-instromers, een relatief grote groep in het mbo, zijn over het algemeen tevreden over de pedagogisch-didactische scholing die zij ontvangen hebben.

CAO

Volgens de MBO Raad speelt de nieuwe cao al in op de bevindingen van de monitor. Zo is in deze cao afgesproken dat startende docenten twee jaar lang 100 uur per jaar kunnen besteden aan inwerkactiviteiten. Iedere school moet verder beschikken over een regeling voor startende docenten. Ook is afgesproken dat elke mbo-school vóór 1 juli beschikt over een werkdrukplan.

Lees de volledige Loopbaanmonitor 2018 en de Rapportage startende docenten

Lees ook: Nieuwe cao mbo: meer loon, minder werkdruk

Afbeelding: Ecbo/canon beroepsonderwijs