Bekwaamheidseisen ondersteunend personeel geformuleerd

De Beroepsvereniging van opleiders in het mbo (bvmbo) heeft bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunend personeel ontwikkeld. De eisen beschrijven globaal wat assistenten en instructeurs moeten kunnen en kennen.

Bij de totstandkoming van het voorstel heeft de beroepsgroep zelf een doorslaggevende stem gehad. Tijdens regionale bijeenkomsten hebben assistenten en instructeurs meerdere malen input kunnen geven. Het voorstel is vervolgens in een online enquête getoetst. De BVMBO is bij het opstellen van de bekwaamheidseisen ondersteund door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN en Cinop Advies.

Richtinggevend voor opleiding
De bekwaamheidseisen zijn in de toekomst richtinggevend voor de opleidingen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo. De eisen vormen daarnaast een leidraad voor het niveau dat verwacht mag worden van zij-instromers die deze onderwijsondersteunende werkzaamheden uitvoeren, alsmede voor het bekwaamheidsonderhoud van het huidige personeel. Ten slotte kunnen de eisen bijdragen aan een verduidelijking van de verhouding tussen het werk van het onderwijsondersteunende personeel en dat van de docent.

Vier eisen
Het voorstel kent vier bekwaamheidseisen:

1. Algemene bekwaamheid en kwalificatie
De bekwame beroepsbeoefenaar die in het mbo onderwijsondersteunende taken verricht en die daarin vak- of beroepsinhoudelijk en didactisch competent is, is een beroepsbeoefenaar die aantoont dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en kunde zijn werk als ondersteuner in het onderwijsteam waarvan hij onderdeel is, verricht op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.

2. Vakinhoudelijk bekwaam
Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de onderwijsondersteunend medewerker de inhoud van zijn lessen beheerst op minimaal het eindniveau van de opleiding waarin hij zijn werkzaamheden uitvoert.

3. Vakdidactische bekwaamheid
Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de onderwijsondersteunend medewerker de vakinhoud leerbaar maakt en daarbij het leerproces van studenten kan begeleiden.

4. Pedagogische bekwaamheid
De onderwijsondersteunend medewerker is in staat bij te dragen aan een veilige leeromgeving voor zijn studenten. Hij volgt de ontwikkeling van zijn studenten in hun leren en gedrag in de lessen.

Het voorstel is afgelopen vrijdag aan minister Bussemaker aangeboden. Lees hier het volledige voorstel.