‘Beroeps-havo’ wint snel aan populariteit

Steeds meer scholen bieden een ‘beroeps-havo’ aan. Hierbij combineren leerlingen een mbo 4-opleiding met het behalen van havo-certificaten.

Sinds het MBO College Hilversum, onderdeel van het ROC van Amsterdam, in augustus 2018 als eerste mbo-school in Nederland een beroepshavo startte, neemt deze opleidingsvorm een grote vlucht. Dit jaar startte mboRijnland al een beroepshavo en volgend jaar begint ook Gilde Opleidingen met deze variant.

Combinatie

Bij een beroepshavo combineert de leerling een mbo 4-opleiding met het volgen van vakken op havo-niveau. Hiermee kwalificeert de student zich optimaal voor een hbo-opleiding. De doelgroep van de opleiding bestaat bijvoorbeeld uit leerlingen met een vmbo-diploma of havo-leerlingen die een overgangsbewijs naar de vierde klas hebben.

Rijnland

Afgelopen studiejaar startte mboRijnland een beroepshavo-opleiding Technicus Engineering. Jaap Wilmink, docent elektrotechniek, is tevreden over de eerste ervaringen: Mijn verwachtingen waren hoog gespannen. Maar ze zijn méér dan waargemaakt.’ Als docent was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding, die in het eerste jaar zo’n vijftien leerlingen telt. ‘Het concept beroepshavo sprak me direct enorm aan. Eindelijk een manier om het hiaat op te vullen voor studenten die tussen mbo en hbo vallen! Denk aan studenten voor wie hbo na mbo-4 net te hoog gegrepen is. Of leerlingen die het op de havo niet redden.’

Aansluiting

Jaap is niet de enige die enthousiast is over het nieuwe concept. ‘Ook mijn collega’s in het hbo zijn blij dat er nu een mbo-variant is met extra aandacht voor de algemeen vormende vakken. Onze studenten ontwikkelen zich gedurende hun mbo-opleiding gigantisch op technisch gebied. In hun eindopdrachten zien we prachtige staaltjes techniek. Maar de havo-vakken blijven al jaren achter. Daardoor is de aansluiting tussen mbo en hbo toch niet altijd optimaal. Dat is precies het gat dat we nu met beroepshavo repareren.’

Gilde

Volgend jaar wil mboRijnland meer beroepshavo-varianten starten. Dat geldt ook voor Gilde Opleidingen. In het schooljaar 2022-2023 start de Limburgse school bij een groot aantal studierichtingen een beroepshavo-variant. Het gaat onder andere om opleidingen in de verpleging, kinderopvang en retail.

Decanen

Jaap Wilmink van mbo Rijnland adviseert decanen in het voortgezet onderwijs aandacht te besteden aan de beroepshavo-variant. ‘Sowieso voor vmbo’ers die wat extra in hun mars hebben. Maar zeker ook voor havisten die het best goed doen, maar waar twijfels zijn of hbo niet te hoog gegrepen is. Realiseer je dan dat een havo-diploma niet meer is dan een startkwalificatie. Terwijl beroepshavo in veel gevallen baangarantie betekent. Zeker in de techniek; bedrijven willen deze mbo-plussers heel graag hebben!’