‘Beroepstrots in mbo groot’

De beroepstrots onder mbo-docenten is groot, zo blijkt uit onderzoek van het CNV Onderwijs. Met name de tevredenheid over het werken met studenten is groot.

CNV Onderwijs heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beroepstrots in het mbo. De conclusie van het onderzoek is dat het wel goed zit met die beroepstrots. Factoren die de beroepstrots vergroten zijn vooral de relatie met de studenten en de resultaten die de studenten behalen. Andere positieve factoren zijn de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en de samenwerking in het team. In het onderwijsteam waarderen docenten de mogelijkheden om samen goed onderwijs te ontwikkelen. Studenten profiteren daar ook van: ze zijn meer gemotiveerd en verwerven beter de beroepshouding die past bij het beroep waarvoor ze opgeleid worden.

Waardering
Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden een belangrijke rol spelen. Zij kunnen zorgen voor voldoende waardering en ondersteuning aan het team. De beroepstrots van docenten neemt toe naarmate ze meer mogelijkheden krijgen het onderwijs te verbeteren.

Hitteschild
Leidinggevenden kunnen ook een belangrijke rol spelen als ‘hitteschild’ tegen negatieve externe factoren. In de rij van factoren die de beroepstrots negatief beïnvloeden komen niet alleen de eigen directie en het college van bestuur voor, maar ook externe partijen als ‘de media’, het ministerie en de MBO Raad. Overigens worden deze instanties ook door velen neutraal beoordeeld. Van de Onderwijsinspectie wordt gevraagd meer te kijken naar de dagelijkse lespraktijk en niet alleen naar examenresultaten en procedures.

Lees hier meer over het CNV-onderzoek. En hier is ook een interessant filmpje te zien.