Beroepsvereniging werkt aan meerjarenagenda

De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) werkt aan een meerjarenagenda. Docenten en instructeurs kunnen helpen bij de ontwikkeling van de agenda, onder het motto: ‘Samen sterk voor goed mbo’.

Ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt – het lerarentekort, leven lang ontwikkelen, flexibilisering – volgen elkaar in rap tempo op. De opgaven die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn groot: hoe kunnen mbo-opleiders in deze tijden van flexibilisering en krapte toch kwaliteit leveren, hun vakmanschap bijhouden en tegelijkertijd het beroepsonderwijs innoveren?

Regie

De beroepsvereniging vindt dat opleiders in het mbo zelf verantwoordelijk zijn voor hun vakmanschap. Docenten en instructeurs moeten samen de regie nemen om vorm te geven aan innovatief middelbaar beroepsonderwijs. Om deze doelen te bereiken wil de beroepsvereniging met zoveel mogelijk mbo-opleiders een meerjarenagenda opstellen. Docenten kunnen bijdragen aan de meerjarenagenda door het invullen van vragenlijsten of het meedoen met een Versnellingskamer. Bij een Versnellingskamer gaat de BVMBO op basis van de input uit de vragenlijsten gezamenlijk ideeën, activiteiten en initiatieven bedenken die bijdragen aan een sterke beroepsgroep. De eerste Versnellingskamer is op dinsdag 21 januari in Zwolle. Klik hier voor alle data en locaties.

Vragenlijsten

Docenten kunnen over vijf verschillende thema’s hun mening geven: ‘Vakmanschap’, ‘Invloed’, ‘Kennis delen’, ‘Regie’ en ‘Gebruik mijn stem’. Ieder thema heeft een eigen vragenlijst. Je mag alle thema’s invullen of je maakt een keuze voor de thema’s die jij het meest belangrijk vindt. Binnen tien minuten heb jij jouw input geleverd en kunnen collega’s hiermee aan de slag in de Versnellingskamers. Op www.bvmbo.nl/praat-mee zijn alle vragenlijsten te vinden.

Ik ben geen opleider, mag ik meedoen?

Ook van niet-opleiders wil de BVMBO graag weten hoe ze denken over deze thema’s. Je kan de vragenlijsten invullen vanuit het perspectief van jouw werkomgeving en aangeven wat jij belangrijk vindt voor een sterke beroepsgroep van opleiders. Wie interesse heeft in deelname aan een Versnellingskamer kan een mail sturen naar info@bvmbo.nl. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de beroepsvereniging ook een Versnellingskamer voor niet-opleiders.