Best practices voor psychologische hulp aan studenten

Naar verluidt kampen steeds meer mbo’ers met psychische problemen. Om hier iets aan te doen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een brochure met best practices uitgebracht.

Het magazine met de titel Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen is het resultaat van een bijeenkomst van professionals uit het mbo en de (jeugd)ggz die afgelopen mei plaatsvond in Utrecht. Zij bespraken daar de problematiek en mogelijkheden om studenten met mentale problemen te helpen. Een aantal van die oplossingen zijn verzameld en in het magazine terechtgekomen.

Maatschappelijke verwachtingen
‘Tussen 16 en 27 jaar is de vraag om hulp bij psychische problemen veel groter dan in andere levensfasen. 5% van de jongeren tussen 16 en 27 jaar doet een beroep op psychologische hulp vanwege ernstige psychische problematiek’, valt te lezen in de brochure. ‘Er zijn aanwijzingen dat deze percentages stijgen’ staat er verder. Als bron van de cijfers staat de Rijksuniversiteit Groningen genoemd. De brochure schrijft de problemen vooral toe aan toegenomen maatschappelijke eisen. De maatschappij zou ‘meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren’ verwachten.

Passend onderwijs
Steeds meer mbo-scholen hebben de problematiek in beeld en zijn volgens de brochure op zoek naar manieren om de psychische gezondheid van hun studenten te verbeteren. Vooral de komst van ‘Passend onderwijs’ zou een stimulans zijn om meer aandacht te hebben voor de problematiek. Passend onderwijs impliceert namelijk dat er plek moet zijn voor alle studenten, ook voor wie minder makkelijk meekomt. Scholen zoeken onder meer samenwerking met (Jeugd)GGZ-instellingen om hier beter op in te spelen.

Voorbeeldaanpak
Uit deze samenwerking en de bovengenoemde bijeenkomst zijn nu dus een aantal voorbeeldaanpakken naar voren gekomen. Zo wordt ‘de ontwikkeling van veerkracht, een positief zelfbeeld en de weerbaarheid van studenten’ genoemd. Ook is er informatie over een online cursus waarin studenten leren om psychische problemen te herkennen en is het Deltion Jongerenteam in Zwolle als voorbeeld opgenomen. Dit team ‘ondersteunt studenten bijvoorbeeld bij psychosociale gezondheid, huiselijke relaties, werk of middelengebruik.’

Naast deze best practices staat er een drietal interviews met professionals in de brochure.