Bijeenkomst onregelmatigheden bij examinering

Het Servicepunt examinering mbo organiseert een themabijeenkomst over onregelmatigheden bij examinering. Aanleiding vormen de recente berichten over docenten die hulp boden aan studenten bij de examinering.

Om het onderwerp bespreekbaar te maken organiseert het Servicepunt Examinering samen met de Onderwijsinspectie deze bijeenkomst op dinsdag 14 november. De bijeenkomst is bedoeld voor examencommissies van zowel bekostigde als niet-bekostigde scholen, maar ook voor andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in het mbo.

Speerpunten
Tijdens de bijeenkomst wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• mogelijke oorzaken van onregelmatigheden en het voorkomen daarvan;
• maatregelen bij geconstateerde onregelmatigheden en de rol van de examencommissie hierbij;
• wanneer en hoe melden van onregelmatigheden en fraude bij de Inspectie van het Onderwijs;
• behandeling van meldingen door de Inspectie van het Onderwijs.

Enquête
Voorafgaande aan het evenement heeft het Servicepunt een enquête uitgezet. Mensen die binnen het mbo werkzaam zijn worden gevraagd vragen te beantwoorden over de wijze waarop zij omgaan met onregelmatigheden binnen de instelling. De antwoorden zijn anoniem. De vragenlijst kunt u hier invullen, de uitkomsten daarvan worden gebruikt in de voorbereiding van de bijeenkomst.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar het Servicepunt examinering mbo, via examineringmbo@mbodiensten.nl.