‘Blijf investeren in kwaliteitscultuur mbo-scholen’

De kwaliteit van het onderwijs op de mbo-scholen is volgens de Onderwijsinspectie de afgelopen jaren aantoonbaar toegenomen. Dit is mede te danken aan de inspanningen van de scholen die meedoen aan het Kwaliteitsnetwerk mbo. Volgens het netwerk is het belangrijk de komende tijd te blijven werken aan het kwaliteitsbewustzijn binnen de scholen.

Het kwaliteitsnetwerk mbo is in 2010 opgericht door enkele mbo-scholen om gezamenlijk te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Binnen het netwerk werken de scholen samen aan kwaliteitsverbetering, onder andere via audits. Inmiddels zijn bijna alle scholen aangesloten bij het netwerk.

Kwaliteit in kleur

Op verzoek van het netwerk hebben externe deskundigen de activiteiten van het netwerk kritisch onderzocht. Hierbij konden de onderzoekers gebruikmaken van de verslagen van audits en andere activiteiten van het netwerk. Uit de rapportage Kwaliteit in Kleur blijkt dat het mbo in een zeer dynamische omgeving opereert. Mede daarom is het cruciaal dat de scholen blijven werken aan kwaliteitsverbetering. De aanpak van het netwerk om op het niveau van onderwijsteams te werken aan kwaliteit is waardevol.

Eigen kleur

Volgens Peter van Mulkom, voorzitter van het Kwaliteitsnetwerk mbo, is  het belangrijk dat scholen samen blijven werken aan kwaliteitsverbetering: ‘Het netwerk is een middel om het kwaliteitsbewustzijn binnen de scholen op een hoger niveau te krijgen. Via het netwerk organiseren scholen zelf een methode om de onderwijskwaliteit te verhogen. Anders dan de inspectie kijken wij vooral naar het niveau van het onderwijsteam. Samen kunnen we de komende jaren de kwaliteit van het mbo verder verbeteren.’

Het rapport ‘Kwaliteit in kleur. Bouwstenen voor de toekomst’ is hier te downloaden.

Foto: Claudia Otten