Boost je taal in het buitenland

Mbo-studenten vinden een buitenlandervaring erg waardevol om een vreemde taal te leren en interculturele vaardigheden op te doen. Maar hoe leer je nou het beste een andere taal? En wat moet je vooral niet doen? Een bijdrage van Lineke Ouwendijk en Danielle Vogelaar van Nuffic over de do’s en don’ts van taalverwerving in het buitenland.

I hate you all welcome’. Hoe vaak worden buitenlandse gasten op deze manier verwelkomd? Nederlanders staan erom bekend dat ze hun talen goed spreken. Toch valt dat in de praktijk tegen. Natuurlijk spreken de meeste Nederlanders een aardig woordje over de grens. Een broodje bestellen in Frankrijk of Duitsland lukt meestal wel. Maar om je goed voor te bereiden op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt is meer nodig dan een uurtje Engels of Duits in de week. Daarvoor laat je je onderdompelen in die andere taal.

Actieve houding

Onderdompelen is dus het toverwoord, waarbij het eigenlijk gaat om het doen, oftewel durven spreken. Een nieuwe taal spreken vereist een actieve houding. Die stimuleer je het beste door de intrinsieke motivatie te bevorderen. Vraag studenten om ter voorbereiding op een  buitenlandervaring een buitenlandse serie te kijken. Of laat ze een boek in het Engels lezen, een vlog in het Spaans bekijken of muziek luisteren. Laat ze de verhalen met elkaar delen of vraag ze erover te presenteren in die taal.

Zijn ze eenmaal gearriveerd in het buitenland dan is ‘klieken’ met andere Nederlanders leuk, maar voor je taalverwerving een ‘no go’. Dus een diner bij een buitenlands gastgezin, op fietstoer met een local en afspreken in een park met een groep internationale studenten maakt een vreemde taal leren leuk en effectief.

Makkelijker contact

Er zijn verschillende manieren om je taal te verbeteren, zoals een stage bij een erkend leerbedrijf in het buitenland. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Jessica Nijhuis, oud-studente van het Deltion College, volgde een cursus om de taal helemaal eigen te maken. Zij ging tijdens haar opleiding contactlensspecialist een maand naar Los Angeles voor een cursus Engels. Jessica: ‘Doordat niemand elkaar kende, maakte iedereen makkelijk contact. Ook na de cursusdagen sprak ik af met mijn klasgenoten. We gingen naar het strand of verkenden de omgeving met de auto. Doordat ik eropuit ging en in contact kwam met de lokale bevolking, had ik de taal sneller onder de knie dan ik had verwacht.’ Jessica merkt op dat ze makkelijker contact legt door haar buitenlandervaring. Dit valt vooral op tijdens haar werk in de optiek. ‘Als er een Engelstalige klant in de winkel komt, stap ik hier makkelijk op af ’, zegt Jessica.

Andere werelden

Door globalisering krijgen mbo-afgestudeerden vaker te maken met leveranciers en klanten die een andere taal spreken en een andere culturele achtergrond hebben. Ook het dagelijkse leven wordt internationaler. Er komen steeds meer toeristen naar Nederland en ook via social media en games komen jongeren in aanraking met mensen die een andere taal spreken. In onze interculturele samenleving biedt talenkennis toegang tot andere werelden en perspectieven. Een taal leren kan door een tweetalige opleiding te volgen. Studenten volgen dan 50% van de opleiding in een andere taal. Doordat zij dagelijks Engels of Duits spreken, leren zij de taal door en door. Vaak is een buitenlandstage vast onderdeel van de tweetalige opleiding.

Een student die een vreemde taal beheerst, kan makkelijker leven, wonen en werken in een internationale omgeving. Zo wordt Duits steeds meer gevraagd bij handel en autotechniek. Maar denk ook aan die Japanse gast die komt inchecken in een hotel of een internationaal transport met een buitenlandse groothandel in bloemen en planten. Kortom, taalbeheersing is belangrijk en kunnen studenten goed opdoen in het buitenland. Zij maken dan in ieder geval niet de fout om hun buitenlandse gasten bij het eerste contact te vertellen dat zij niet welkom zijn.