Van MBO Manifest naar praktische plannen

De BVMBO organiseerde voorafgaand aan de CVI-conferentie een preconferentie over het MBO Manifest. Het doel: brainstormen over de zeven speerpunten van het Manifest en vervolgens Droom en Daad verbinden!

Woensdagochtend 5 april, het Eftelinghotel in Kaatsheuvel. Bij de door de Beroepsvereniging Opleiders mbo georganiseerde brainstormsessie over het MBO Manifest (al meer dan 1.500 keer ondertekend!) zijn behalve docenten ook afgevaardigden van het ministerie en het JOB aanwezig. BVMBO-voorzitter Marjolein Held opent de bijeenkomst: ‘Ik ben enorm trots dat onze beroepsgroep van zich laat horen. Zeker in deze tijd van verkiezingen is dat erg belangrijk. We nemen de regie in handen, met als doel onze belangen te behartigen.’

#1.000meter
Na de vrije brainstorm worden per groep concrete plannen en acties opgesteld. Bijvoorbeeld over het afschaffen van de 1.000-urennorm. Student Jasper Schöbel: ‘Kwaliteit hoort voorop te staan. Of je daar nu 1.000 uur per jaar of 800 uur per jaar voor nodig hebt, verschilt per student. Dat zou niet uit hoeven maken.’ Jasper is van plan om naar het Binnenhof te gaan en drie politici uit te nodigen mee te doen aan een fietswedstrijd. Het drietal laat hij 1.000 meter afleggen, maar iedere politicus doet dit op een andere fiets. Een van hen op een racefiets, de ander op een omafiets en de laatste op een bakfiets. Alle drie leggen ze dus op een andere manier het traject naar de finish af, maar de regel is dat ze niet solo mogen finishen, maar tegelijkertijd over de eindmeet gaan. Uiteraard is de politicus op de racefiets het snelst, maar omdat de anderen er nog niet zijn, moet hij wachten tot hij mag finishen. ‘Gek toch?’, vraagt Jasper de zaal. ‘Het zou er om moeten gaan dat je de finish haalt, niet om hoe lang je erover doet.’ Deelnemers hopen dat de politiek door deze actie zal begrijpen hoe gek de regelgeving rond de 1.000-urennorm is.

Stem laten horen
Ook voor andere punten in het Manifest wordt een praktisch plan uitgedacht. Zo kunnen docenten volgens de deelnemers hun stem laten horen via de OR en het College van Bestuur. En wanneer van docenten een ‘plicht voor het verkrijgen van informatie’ wordt verwacht zullen zij zich meer verdiepen in regelgeving. Zo komen ze er achter hoe zij daar vorm aan kunnen geven en via welke kanalen ze kunnen meedenken. Betrokkenheid bij elkaar is hierbij erg belangrijk.

Neem het voortouw
Aan het eind van de sessie krijgt iedere deelnemer een labeltje waarop ze hun persoonlijke stappen voor de volgende dagen en weken kunnen opschrijven. Met welk doel willen zij specifiek aan de slag binnen hun instelling en functie? Anniek van Anraad (BVMBO) sluit de bijeenkomst af: ‘Neem het label mee en bind er een touwtje aan vast. Neem letterlijk het voortouw! Het Manifest moet ergens beginnen en vandaag hebben we hiervoor de eerste, belangrijke, stap gezet.’