Brede steun in Kamer voor Bestuursakkoord mbo

Het Bestuursakkoord mbo, afgesloten begin februari, kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. Zorgen zijn er wel over de gevolgen van krimp. En over hoge schoolkosten.

Tijdens het debat over het Bestuursakkoord mbo, getekend door het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad op 7 februari, mocht minister Ingrid van Engelshoven veel complimenten in ontvangst nemen. Kamerleden zijn enthousiast over de voorgenomen afschaffing van de cascadebekostiging – ook al moest SP-woordvoerder Peter Kwint even achter de oren krabben toen hij besefte dat de bekostiging voor eerstejaars studenten hierdoor lager wordt. Ook de aangekondigde ‘brigade’ die overbodige regels gaat opsporen wordt met gejuich ontvangen.

Resultaatafhankelijk
VVD-woordvoerder El Yassini is vooral blij dat ervoor gekozen is een vorm van prestatiebekostiging intact te laten. Ongeveer 10% van de bekostiging van scholen loopt via de kwaliteitsafspraken. Drie kwart van dit geld is beschikbaar voor innovatie en investering, één kwart is resultaatafhankelijk. Dit leidt tot enige financiële onzekerheid bij scholen, maar de meerderheid van de Kamer vindt dit acceptabel. Minister Van Engelshoven drukte haar partijgenoot Paul van Meenen op het hart vooral toch niet de vergelijking te maken met de prestatieafspraken in het hbo. De kwaliteitsafspraken in het mbo gaan juist uit van ruimte voor en vertrouwen in scholen.

Krimp
De woordvoerder van het CDA, Anne Kuik, vroeg aandacht voor de gevolgen van krimp. Door afnemende leerlingenaantallen zullen scholen niet alle opleidingen meer kunnen aanbieden. Hoe kan gegarandeerd worden dat voor cruciale opleidingen, bijvoorbeeld in de zorg en de techniek, een landelijke dekking blijft bestaan? Zij ziet hierbij wellicht een rol voor de Commissie Macrodoelmatigheid.

Schoolkosten
Ook de actualiteit kwam nog aan de orde. Naar aanleiding van een uitzending van RTL-nieuws gingen veel Kamerleden in op de hoge kosten die sommige scholen in rekening brengen voor leermiddelen. Zihni Özdil (GroenLinks) dreigde zelfs even met een motie te komen over het terugdringen van schoolkosten. Hij liet dit echter achterwege toen minister Van Engelshoven toezegde dat nog voor de zomer een handreiking beschikbaar komt over de kosten die scholen in rekening mogen brengen. Aan het eind van het debat deed minister Van Engelshoven nog een reeks toezeggingen, onder ander over een nadere uitwerking van de regeling voor vakcertificaten en de gevolgen van krimp.

Lees hier het Bestuursakkoord mbo

Lees ook: ‘Dit is een akkoord voor doorzetters’