Breed verzet tegen verplichte kleinschaligheid

MBORaad

Het voornemen om mbo-scholen te verplichten zich te organiseren in kleinschalige colleges roept veel weerstand op. Een breed front van studenten, docenten, bestuurders en toezichthouders roept minister Bussemaker op de scholen geen nieuwe regels op te leggen.

Direct na het bekend worden van het plan van minister Bussemaker om het mbo voortaan te organiseren in kleinschalige mbo-colleges, kwamen de protesten los. Veel schoolbestuurders waren gekwetst door het door de minister opgeroepen beeld van grootschalige ‘leerfabrieken’. Een week later komt het mbo met een uitgebreide reactie in de vorm van een brief, ondertekend door alle scholen, studentenraden, vakbonden, docenten en toezichthouders.

Teams
In de brief onderschrijven de scholen het belang van de menselijke maat in het onderwijs. Om deze kleinschaligheid te realiseren is het volgens de briefschrijvers echter niet nodig om vanuit het ministerie één specifieke organisatievorm voor te schrijven. Nu organiseren de scholen het onderwijs al in teams, waar docenten en studenten hun thuisbasis vinden.

Stelselwijziging
De briefschrijvers roepen de minister op geen nieuwe verplichtende regels aan het mbo op te leggen. Zij noemen het plan voor de mbo-colleges een ‘stelselwijziging waar niemand op zit te wachten’. Regelgeving die scholen de mogelijkheid biedt om nieuwe organisatievormen te hanteren, kan volgens de brief wel behulpzaam zijn.

Het voornemen om tot kleinschalige mbo-colleges te komen wordt in de Tweede Kamer besproken in een Algemeen Overleg dat staat gepland op 3 februari 2016. Daarvoor organiseert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs nog een rondetafelgesprek.

Geplaatst op 10 december 2015 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

19 november: Dag van het mbo

Alvast in de stemming komen? Bekijk dan de terugblik!