Buitenlandse stage of studie dankzij Brussel

Het Europees Parlement stemt vandaag over een voorlichtingscampagne om mbo’ers te prikkelen een opleiding of stage in het buitenland te volgen. Hiermee wil Brussel de jeugdwerkloosheid in Europa te lijf gaan.

Europa kampt nog steeds met een hoge jeugdwerkloosheid: gemiddeld 22 procent van de jongeren zit thuis. In Nederland is de jeugdwerkloosheid, mede dankzij het Actieplan Jeugdwerkloosheid, gedaald naar 11 procent.

Europa betaalt mee
De voorlichtingscampagne waarover het Europees Parlement vandaag stemt moet duidelijk maken dat Europa graag meebetaalt aan een buitenlands avontuur. Er is geld – ook voor mbo’ers, zo benadrukt de campagne – gereserveerd voor uitwisselingsprogramma’s en buitenlandse stages (het Erasmus-plusprogramma). De verwachting is dat een voorstel over een reiskostenvergoeding voor mbo’ers die net over de grens een stageplek vinden, op een grote meerderheid kan rekenen in het Europese Parlement.

Marktwaarde
Dat is goed nieuws voor de duizenden jongeren in vooral de oostelijke provincies van ons land. Zij kunnen eigenlijk zo in Duitsland aan de slag. Minder dan 1 procent van de mbo’ers loopt nu stage in het buitenland. ‘Jammer’, stelt Europarlementariër Jeroen Lenaers vandaag in De Gelderlander. ‘Want in bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen zitten ze te springen om mbo’ers die wij uit Brabant en Limburg kunnen leveren’. Volgens Lenaers is het belangrijk dat mbo’ers leerervaring opdoen bij een buitenlands bedrijf. Ze kunnen daardoor later bij buitenlandse bedrijven terecht en vergroten de ‘marktwaarde’ thuis.