Bussemaker: ook mbo-school kan failliet gaan

Volgens minister Bussemaker zijn mbo-scholen zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs en voor de financiële beslissingen ten behoeve van dat onderwijs. Dat betekent volgens haar dat mbo-scholen in principe failliet kunnen gaan. De minister is verantwoordelijk voor het totale stelsel van mbo-onderwijs, niet voor individuele instellingen.

Dat antwoordt minister Bussemaker op vragen van Anne-Wil Lucas. Het VVD Tweede-Kamerlid had voor de zomer een hele reeks vragen gesteld over de rol van de minister bij de problemen van het Leidse roc. Lucas wilde onder andere weten of de minister niet samen met een curator een eventueel faillissement zou kunnen afwikkelen.

Commissie
In de antwoorden legt minister Bussemaker opnieuw uit waarom een faillissement geen goede oplossing zou zijn geweest. Hoewel een faillissement technisch mogelijk was, zou dit voor docenten en leerlingen een slechte oplossing zijn geweest. Voor het overige verwijst de minister naar de commissie die onderzoekt welke lessen getrokken kunnen worden uit de gebeurtenissen in Leiden. De commissie, onder voorzitterschap van Pauline Meurs, kijkt onder andere naar de wenselijkheid van een expertisecentrum dat scholen ondersteunt bij ingewikkelde nieuwbouwplannen. Het rapport wordt in de loop van oktober verwacht.

Motie van Meenen
Komende maand komt de minister met een reactie op de motie Van Meenen, die oproept tot een ‘gecontroleerde reductie’ van het aantal opleidingen bij het ROC Leiden. Waar mogelijk zouden studenten en docenten naar andere mbo-scholen in de regio kunnen overgaan.

Lees hier de volledige set vragen en antwoorden.