BVMBO start leergang Teacher in the Lead

De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) heeft samen met het Expertisecentrum beroepsonderwijs een leergang ontwikkeld voor docenten die aan regionale én landelijke gesprekstafels willen meepraten: Teacher in the Lead.

Aan vergadertafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het dat ook wordt binnen de beroepsgroep zelf? Het is een vraag die de Beroepsvereniging Opleiders MBO zich stelde. De beroepsvereniging wil dan ook graag dat mbo-opleiders gesprekspartners zijn aan alle gesprekstafels die er voor de beroepsgroep toe doen. Zij zijn een rolmodel voor hun vak en spelen een sleutelrol in het organiseren van een professionele dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de opleider. Het gaat daarbij allereerst om de dialoog in de eigen beroepsgroep: tussen docenten onderling en met studenten. Tussen schoolleiding en opleiders. Maar ook met het ministerie of bij brancheorganisaties: steeds meer docenten voelen zich een ‘teacher in the lead’ (koplopers binnen de beroepsgroep) en eisen hun plaats aan vergadertafels op landelijk niveau.

Kennis en inzicht
Om aan al deze overlegtafels het voortouw te kunnen nemen, moet je goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert. Daarom heeft de BVMBO het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) gevraagd een leergang te ontwikkelen die mbo-opleiders hierin ondersteunt. De leergang draagt bij aan een stevige kennisbasis en geeft de deelnemers inzicht in actuele ontwikkelingen en innovaties binnen het mbo. Na het volgen van de leergang, weet de deelnemer welke innovaties binnen het beroepsonderwijs spelen, wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat, en waar je actuele informatie en kennis kunt vinden.

De leergang Teacher in the lead is een gezamenlijk initiatief van BVMBO en ecbo en wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW, ROC van Twente en SBB. Klik hier voor meer informatie.