BVMBO zegt lidmaatschap Onderwijscoöperatie op

De beroepsvereniging van opleiders in het mbo heeft haar lidmaatschap van de Onderwijscoöperatie opgezegd. De BVMBO heeft geen vertrouwen meer in het bestuur van de Onderwijscoöperatie.

Vlak na de oprichting van de Beroepsvereniging Opleiders MBO zag ook de Onderwijscoöperatie het levenslicht. De verwachtingen bij de BVMBO over deze nieuwe beroepsorganisatie van, voor en door leraren was groot. De BVMBO kreeg als relatief kleine beroepsvereniging het verzoek ‘geassocieerd lid’ te worden. Sindsdien schuift de BVMBO twee keer per jaar aan bij het ‘overleg geassocieerden’. Met het opzeggen van het lidmaatschap is daar per direct een einde aangekomen.

Vertrouwen
In een brief meldt het bestuur van de BVMBO dat zij dit besluit om drie redenen heeft genomen. De eerste reden heeft te maken met de gang van zaken rond de kandidatuur van Jan van de Ven als voorzitter van de Onderwijscoöperatie. De Beroepsvereniging vindt het jammer dat het bestuur de benoeming van ‘een unaniem voorgedragen nieuwe voorzitter blokkeert omdat deze een andere structuur voor ogen heeft’, aldus de brief. ‘De kandidaat wil er een brede beroepsvereniging van maken. Een initiatief dat wij zeer ondersteunen.’

Lerarenregister en Deelnemersvergadering
Het vertrouwen in het bestuur van de Onderwijscoöperatie is verder geschaad door het proces rond het Lerarenregister en de verkiezingen van de Deelnemersvergadering. ‘Dit heeft ons vertrouwen niet versterkt, maar eerder ondermijnd’, zo staat vermeld in de brief. ‘De communicatie, de fouten in het systeem, de kritiek van buitenaf die niet weerlegd wordt, de trage communicatie rondom de bekendmaking van de verkiezingsuitslag, heeft aan het bovengenoemde besluit bijgedragen.’

Inhoudelijk overleg
Als derde reden om per direct de ‘geassocieerde status’ op te zeggen, voert de BVMBO aan dat het inhoudelijke overleg van de Onderwijscoöperatie nooit echt vorm heeft gekregen. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest waarin de partners werden geïnformeerd over de koers van de Onderwijscoöperatie, maar ‘echte betrokkenheid op de inhoudelijke agenda’ heeft de BVMBO niet ervaren. ‘De status van geassocieerde heeft voor ons op dit moment geen enkele waarde’, aldus de BVMBO.

Ambassadeurs
De brief eindigt met een blijk van waardering voor de ambassadeurs van de Onderwijscoöperatie: ‘Deze collega’s zijn de uitdaging aangegaan om het gesprek over de professionele keten waaronder het lerarenregister aan te gaan. Dit bracht hen vaak in een onaangename positie. Ondanks het opzeggen van onze geassocieerde status zullen wij de positieve samenwerking met de ambassadeurs continueren.’