BVMBO zoekt enthousiaste docenten Nederlands

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) zoekt voor het op te richten Platform Nederlands enthousiaste en bevlogen docenten Nederlands.

Rond belangrijke thema’s als keuzedelen, collegiaal leren en burgerschap brengt de bvmbo enthousiaste en deskundige docenten samen in zogenaamde platforms. Een bekend voorbeeld is het Platform Rekendocenten, dat al enige tijd opkomt voor beter rekenonderwijs op het mbo. Een ander voorbeeld is Opleider2025. De komende tijd komen er meer van dit soort platforms.

Nederlands
Het nieuwste initiatief is een platform voor docenten Nederlands. Het platform wil onder andere gaan werken aan een databank voor (oefen)materialen, instellingsexamens en de samenwerking met moderne vreemde talen. Ook bestaat de wens om het vak Nederlands meer beroepsgericht aan te bieden. Uiteraard kunnen de deelnemers aan het platform ook nog eigen onderwerpen inbrengen.

Heb je belangstelling of vragen, mail dan naar Aad van der Kaaden (ambassadeur van de bvmbo aan het ROC van Twente): avanderkaaden@rocvantwente.nl