Cao mbo: It takes two to tango

Hopelijk is iedereen tijdens de kerstvakantie voldoende bijgekomen en uitgerust voor de tweede helft van het schooljaar. Zelf heb ik ook een tandje teruggeschakeld en het werk opzijgelegd. Maar de cao wacht niet en loopt gewoon door. Sterker nog, hij loopt op 1 juni alweer af. Met het afsluiten en het volgen van een cao besef je eens te meer hoe snel de tijd eigenlijk gaat. Voor je het weet, moet je als cao-onderhandelaar alweer beginnen met de voorbereidingen voor een nieuwe cao en wat daarbij komt kijken.

Hoe gaan de onderhandelingen er dit jaar uitzien? En hoe gaat zoiets in zijn werk vanuit CNV Onderwijs? Allereerst begin ik met het ophalen van relevante informatie bij het sectorgroepsbestuur Mbo en de stuurgroep Groen. Dit zijn twee vertegenwoordigingen van leden die als kaderlid (vakbondsvrijwilliger) weten wat er speelt op de werkvloer en wat relevant is voor de cao. Daarna richt ik mij met een enquête op de overige leden van de sectorgroep Mbo. Door het invullen van vragen kunnen zij aangeven wat zij wensen voor de volgende cao.

Als CNV Onderwijs geven we alle werknemers in de sector (lid of geen lid) de mogelijkheid om mee te praten over wat er in de nieuwe cao moet komen. Het enige wat daarvoor nodig is, is het kosteloos aanmaken van een account. Alle inbreng wordt uitvoerig bekeken, die van leden en die van niet-leden. Er is wel een belangrijk verschil: alleen leden mogen bij het behalen van een onderhandelingsresultaat stemmen. En alleen leden bepalen daarmee of dat resultaat de nieuwe cao wordt. Met de opbrengst van mijn informatieronde kom ik tot een concept-inzetbrief, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het hoogste verenigingsorgaan: het sectorbestuur Onderwijs.

Als die goedkeuring er is, deel ik de inzetbrief met de collegabonden. Dit om na te gaan of wij tot één inzet kunnen komen, zonder daarbij in te leveren op onze eigen punten. Lukt dit, dan hebben we één gezamenlijke inzetbrief. Lukt dit niet, dan heeft iedere bond een eigen inzetbrief.

Als de brief met alle punten is opgesteld, kan het onderhandelen beginnen. Tijdens een eerste gespreksronde wisselen werkgevers en bonden hun inzetbrieven uit. Over en weer worden er informerende vragen gesteld en wordt de inzet toegelicht. Zo onderhandelen we verder tot we eruit zijn. Als het zover is, gaat er een stemming naar de leden van de bond. Soms lukt het niet direct om eruit te komen. Dan kan het komen tot ludieke acties, maar ook hardere acties en het ultieme middel: staken. Dat laatste is niet echt wat we als CNV Onderwijs willen. Het liefst sluiten wij gewoon direct een goede cao af voor onze leden en voor de sector. Maar zoals het altijd gaat: ‘It takes two to tango’.

CNV Onderwijs geeft alle werknemers in de sector (lid of geen lid) de mogelijkheid om mee te praten over wat er in de nieuwe cao moet komen. Daarvoor is het nodig om (kosteloos) een account aan te maken. Dat kan via deze link.