Car Academy: auto’s, auto’s en nog eens auto’s

Anderhalf jaar geleden hield het Summa College een strategiedag waarbij managers en docenten in groepjes nadachten over het ideale onderwijs. Hier werd de kiem gezaaid voor de Car Academy: een opleiding voor autogekken die de hele dag willen sleutelen. Initiatiefnemer Giel Kessels vertelt.

‘Ik ben gek van auto’s’, beaamt Giel Kessels, docent bij de opleiding Automotive van Summa College. ‘Mijn hele leven al. Op de havo voelde ik me niet thuis. Ik zag het nut niet in van al die lessen. En dus ging ik een autotechniekopleiding volgen op het mbo. In het derde jaar merkte ik dat ik het allemaal snel onder de knie kreeg en het bovendien leuk vond om anderen te helpen. Ik vertrok een half jaar naar Oeganda om daar les te geven, zag toevallig een vacature bij het Summa College en schreef, wetend dat ik vanuit Afrika nooit op sollicitatiegesprek kon komen, toch een brief. Die hebben ze bewaard. Bij een volgende vacature werd ik gebeld. Ik werd instructeur en daarna docent. En in die hoedanigheid ben ik nu, samen met mijn eveneens autogekke collega’s en enkele bedrijven, iets fantastisch aan het opzetten: de Car Academy.’

Applaus
Het is een idee waar Giel en zijn collega’s al langer mee rondliepen. ‘Toen we anderhalf jaar geleden bij een strategiedag in een groepje mochten brainstormen over het in onze ogen ideale onderwijs, hadden we ons verhaal eigenlijk al klaar, inclusief doelstellingen als “25% meer instroom” en “25% meer diplomarendement”. Bij de pitch kregen we applaus uit de zaal. Een CvB-lid vroeg ons direct waar hij kon tekenen. En zo is het balletje gaan rollen.’

Garagebedrijf
De Car Academy is er voor jongens die hetzelfde hebben als Giel. ‘Het enige waar we aan denken zijn auto’s, auto’s en nog eens auto’s. Dit is dan ook een praktijkgerichte opleiding, waarbij de studenten niet in een schoolgebouw zitten, maar in een garagebedrijf. Daarvoor zijn we op dit moment een pand aan het zoeken – we willen immers in september aan de slag. We laten onze studenten zoveel mogelijk sleutelen, dus die setting is heel belangrijk. Zelf vind ik dit ook ideaal: ik leg het liefst iets uit in de nabijheid van een auto. We hebben in de Car Academy straks ook geen leslokalen of frontaal onderwijs. Er zijn wel lessen – of liever: workshops. Deze zijn praktijkgericht en op verzoek van de studenten. De student bepaalt dus wat wij (docenten) laten zien dan wel voordoen. De lessen gaan in op een bepaald onderwerp. Banden wisselen bijvoorbeeld. Sommige studenten kunnen dat al lang, dus voor hen is die les niet nodig. Anderen moeten dit nog wel leren. Een student kan ook zelf een les aanvragen.’

Demontage
Daarnaast werken de studenten aan opdrachten. Hiervoor heeft de Car Academy al veel autobedrijven uit de regio Eindhoven aangetrokken. Giel: ‘Zo werken we samen met een demontagebedrijf dat auto’s aan ons levert die we helemaal uit elkaar mogen sleutelen. De onderdelen gaan vervolgens terug naar het bedrijf. Ook kleine autobedrijven dragen bij aan de Car Academy. Zij vormen de Car Curriculum Advies Raad. We willen dat het bedrijfsleven straks de inhoud van onze opleiding bepaalt. Wijzelf zijn de begeleiders en uitvoerders van het curriculum. Prachtig toch?’

Het septembernummer van de MBO●krant besteedt uitgebreid aandacht aan publiek-private samenwerkingen. De Car Academy is een van de voorbeelden die we daarbij belichten.