‘Cascadebekostiging is rem op stapelen’

De kritiek op de cascadebekostiging, de systematiek waarbij de bekostiging per student afneemt naarmate de student langer op school verblijft, neemt toe. Minister Bussemaker schuift de kwestie echter door naar het nieuwe kabinet.

Tijdens het Algemeen Overleg over Sterk Beroepsonderwijs van 31 mei waren veel Kamerleden kritisch over de cascadebekostiging. Volgens Zihni Özdil (GroenLinks) is er sprake van ‘perverse prikkels’: scholen worden gestimuleerd leerlingen zo snel mogelijk door de opleiding te jagen. Antje Diertens (D66) noemde de cascade een heikel punt en vroeg de minister naar de mogelijkheid de systematiek af te schaffen. Ook Harry van der Molen (CDA) noemde de cascade ‘een negatieve ontwikkeling’. In een brief had eerder de AOb betoogd dat de cascadebekostiging op de schop zou moeten, omdat scholen geprikkeld zouden worden studenten een ‘veilige (lagere) route’ te laten kiezen.

Cascade
De cascadebekostiging ís in 2015 ingevoerd om scholen te stimuleren leerlingen sneller een diploma te laten behalen. In het verleden kwam het voor dat scholen leerlingen onnodig lang op school hielden en hiervoor reguliere bekostiging ontvingen. Volgens de cascadesystematiek daalt de bekostiging die scholen ontvangen voor een leerling naarmate de leerling langer op school verblijft.

Rem op stapelen
Vanaf het begin is er kritiek geweest op de cascade, omdat dit het stapelen zou ontmoedigen. Vanwege die kritiek is de cascade onder andere afgevlakt. Verder is de systematiek van de ‘studiewaarde’ geïntroduceerd. Hierbij krijgen scholen een extra beloning als zij erin slagen leerlingen een diploma te laten behalen op een hoger niveau. Deze systematiek zou juist scholen moeten stimuleren leerlingen onder de hoede te houden.

Reactie
In haar reactie benadrukte Bussemaker nog eens dat de cascade niet een rem op stapelen mag zijn: ‘Ik ben enorm voor stapelen. Ik zou het dan ook zeer onwenselijk vinden als de cascade dat tegenhoudt.’ Mede daarom heeft de minister, in het kader van ‘gelijke kansen’, extra geld beschikbaar gesteld voor scholen die te maken hebben met veel stapelaars. In de jaren 2017-2019 gaat het om een bedrag van € 4 miljoen per jaar. Met dit geld kunnen scholen studenten met een lage vooropleiding extra kansen geven om toch een diploma te halen. Aanpassing van de cascade is volgens Bussemaker niet aan de orde. Volgens haar is dit aan een nieuw kabinet.

Lees ook de column van Gretha Liefers (Aventus) ‘Haal de rem op stapelen weg’