ChristenUnie wil experiment voor niveau 5-opleidingen

De Christen Unie, op dit moment lid van de regeringscoalitie, wil dat mbo-scholen de mogelijkheid krijgen zelf niveau 5-opleidingen te verzorgen. Dergelijke opleidingen zijn tot nu toe voorbehouden aan het hbo.

Het pleidooi voor niveau 5-opleidingen is een opvallend punt in het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Sinds enkele jaren verzorgen hbo-scholen al niveau 5-opleidingen. Deze Associate Degree-programma’s mogen zich in een grote populariteit verheugen. In 2019 startten zo’n 8.000 studenten met een niveau 5-opleiding. Dit aantal groeit jaarlijks met zo’n 25%. Bij deze opleidingen werken de hbo-scholen vaak nauw samen met mbo-scholen. Voor veel mbo-studenten die willen doorstuderen is de niveau 5-opleiding een uitkomst: er is sprake van verdieping, maar studenten hoeven niet een volledige hbo-opleiding te volgen.

Pilots

In het verkiezingsprogramma pleit de ChristenUnie voor een pilot, waarbij mbo-scholen de ruimte krijgen niveau 5-opleidingen te starten. Deze opleidingen zouden zich vooral moeten richten op verdieping en specialisatie. In eerste instantie zou het moeten gaan om domeinen waar geen vervolgopleiding in het hbo beschikbaar is. Op die manier wordt rechtstreeks concurrentie tussen mbo en hbo voorkomen. De pilot kan een eerste stap zijn op weg naar een model waarbij mbo-scholen ook zelf niveau 5-opleidingen aanbieden.

Leerbanen

In het verkiezingsprogramma pleit de ChristenUnie ook voor een uitbreiding van het aantal meester-gezelplaatsen. Hiermee worden bedoeld de bbl-leerbanen, waarbij studenten vier dagen werken en één dag naar school gaan. Door de coronacrisis staat het aantal leerbanen de laatste tijd weer onder druk. Samenwerkingsorganisatie SBB probeert via een offensief het aantal leerbanen te vergroten.

Stagepact

Voor het overige bevat het programma van de ChristenUnie wat vrijblijvende voorstellen voor onderwerpen die al jaren spelen in het mbo. Zo pleit de partij voor een ‘stagepact’ met werkgevers, om te verzekeren dat alle studenten een kwalitatief goede stageplaats krijgen. Ook wil de partij een nog intensievere begeleiding tegen schooluitval. De afgelopen tien jaar is het aantal uitvallers in het mbo al zeer sterk gedaald. Waar scholen van mening zijn dat de bodem inmiddels wel bereikt is, wil de ChristenUnie er nog een schepje bovenop doen.

Lees het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

Lees ook het dossier Tweede Kamerverkiezingen 2021