Coalitievorming in gemeenten kans voor mbo

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart worden op dit moment overal in Nederland nieuwe colleges gevormd. Een ideale kans om met mbo-scholen afspraken te maken over verbetering van de regionale arbeidsmarkt.

In een brief aan de op 21 maart 2018 gekozen gemeenteraadsleden roept Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, de raadsleden op samen met het mbo de gemeente ‘mooier te maken’. Heerts verwijst hierbij naar het bestuursakkoord dat de MBO Raad onlangs sloot met minister Ingrid van Engelshoven. Volgens dit akkoord krijgen scholen ruimte en middelen om in de eigen regio afspraken te maken over het aanbieden van opleidingen en het bestrijden van werkloosheid.

Scholen van volwassenen
Volgens Heerts kunnen de mbo-scholen een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het midden- en kleinbedrijf in de regio. Op basis van de behoefte van regionale werkgevers kunnen de scholen hun opleidingenaanbod aanpassen. Ook kunnen ze een rol spelen in het scholen van volwassenen. In een interview met MBO Today zei Heerts onlangs: ‘In de huidige arbeidsmarkt moet het mogelijk zijn om tienduizenden werkzoekenden aan de slag te helpen. De mbo-scholen zijn er klaar voor.’

Innovatie
Het is de nadrukkelijke bedoeling van het bestuursakkoord dat werkgevers, overheid en scholen op regionaal niveau afspraken maken over onderwijs en arbeidsmarkt. Deze afspraken kunnen ook betrekking hebben op onderwerpen als het bestrijden van schooluitval, de integratie van nieuwkomers en economische innovatie. De afspraken worden vastgelegd in een ‘kwaliteitsagenda’ die scholen samen met regionale werkgevers en gemeenten opstellen. Deze kwaliteitsagenda moet voor 1 november 2018 gereed zijn.

Lees het pamflet ‘Maak uw gemeente mooier samen met het mbo

Lees ook:
‘Dit is een akkoord voor doorzetters’
Amsterdam wil door met eigen MBO-agenda