Commissie optimistisch over resultaten kwaliteitsagenda’s

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO is optimistisch over de resultaten van de kwaliteitsagenda’s die de scholen hebben opgesteld. De agenda’s vormen volgens de commissie een goede basis voor verdere kwaliteitsverbetering.

Dat blijkt uit het sectorbeeld ‘Vertrouwen’ van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO. In de rapportage geeft de commissie een landelijk beeld van de ambities die de scholen hebben opgenomen in hun kwaliteitsagenda’s. In die agenda’s is volgens het sectorbeeld de eigen strategie van de scholen veelal leidend. Dit was ook de nadrukkelijke bedoeling van het nieuwe arrangement kwaliteitsafspraken. Meer dan voorheen zouden deze afspraken zoveel mogelijk moeten samenvallen met de al bestaande strategie van de school.

Prikkels

De commissie is lovend over het niveau van de analyses die de scholen in de kwaliteitsagenda’s hebben opgenomen. Op basis van landelijke en regionale databronnen hebben de scholen een goed beeld van de relevante ontwikkelingen in de regio. Volgens het sectorbeeld aarzelen veel scholen nog om aan deze analyses scherpe keuzes te verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van het aanbod van opleidingen. Veel scholen hebben een sterke focus op het eigen functioneren en kijken minder naar het regionale belang. Ook zijn de prikkels in het stelsel – met name de bekostiging per ingeschreven student – niet altijd bevorderend voor samenwerking. De commissie pleit dan ook voor meer samenwerking tussen scholen en minder concurrentie. Op dit punt is volgens de commissie zeker nog verbetering mogelijk.

Afrekenen

Volgens de commissie leeft bij veel scholen de zorg om afgerekend te worden op harde cijfers. Scholen verwijzen naar hun recente ervaringen bij de verbeterplannen beroepspraktijkvorming. Een flink aantal scholen miste toen de resultaatafhankelijke beloning, omdat zij de zelf geformuleerde doelstellingen niet behaalden. Ook bij de huidige verbeteragenda’s is een deel van de kwaliteitsgelden resultaatafhankelijk, zij het dat het nu slechts om 25% gaat. De commissie benadrukt in het sectorbeeld dat de beoordeling in 2021 en 2023 op integrale wijze, met oog voor de context, zal gebeuren.

Uitval

In haar beleidsredactie geeft minister Van Engelshoven aan blij te zijn dat de mbo-scholen hard blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zij roept de scholen op om bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda’s nauw samen te werken en zoveel mogelijk van elkaar te leren. Anders dan de commissie adviseert, houdt zij vast aan de ambitie om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot maximaal 20.000. De aanbeveling van de commissie om voorzichtig te zijn met deze kwantitatieve doelstelling volgt zij niet op.

Lees hier het sectorbeeld 2019

Lees ook: Minister Van Engelshoven: scholen moeten minder concurreren

Plaats een reactie