Conferentie Excellentie: kansen bieden, kansen pakken

Op 11 maart vindt in het Utrechtse Tivoli Vredenburg de conferentie ‘Excellentie in het mbo – kansen bieden, kansen pakken’ plaats. Tijdens deze conferentie wordt teruggekeken op vier jaar excellentieprogramma’s in het mbo. Ook wordt vooruitgekeken: hoe gaan de scholen excellentie duurzaam verankeren in het onderwijs?

Sinds 2015 heeft het ministerie van Onderwijs extra middelen ter beschikking gesteld om excellentie in het mbo te bevorderen. Scholen die voor deze extra middelen in aanmerking wilden komen, moesten hiervoor een excellentieplan opstellen. Het enthousiasme bleek groot: alle scholen dienden een plan in. MBO in Bedrijf beoordeelde alle plannen, keurde het gros goed, waardoor in het schooljaar 2015-2016 meer dan zestig scholen aan de slag gingen met excellentie.

Successen

Wat de scholen zoal aan excellentieprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd hebben, is uitgebreid te zien en te horen tijdens de conferentie ‘Excellentie in het mbo – kansen bieden, kansen pakken’. Dit gebeurt onder meer op de ‘Excellentiefair’, waar studenten en docenten laten zien welke successen zij behaald hebben.

Oerverlangen

Er wordt niet alleen teruggekeken op de ‘parels’ die vier jaar excellentie hebben opgeleverd, maar ook naar de toekomst. Centrale vraag: hoe kan excellentie duurzaam in het onderwijs worden verankerd? Marca Wolfenberger, lector Hoger Onderwijs & Samenleving, verzorgt een keynote. ‘Je kunt een gelukzalig gevoel krijgen wanneer je je talenten inzet voor een betekenisvol leven en voor een betere wereld’, stelt Wolfenberger. ‘Maar welke talenten? En hoe geef je onderwijs waarin excellentie duurzaam verankerd is én afgestemd op de samenleving? Zelfkennis en zelfzorg zijn dan nodig, net als verbinding met de mensen om je heen. Moed om gehoor te geven aan je oerverlangen een nieuwe wereld te ontwerpen. Lef om te gaan voor je dromen. Kennis om creatief te zijn. Positieve contexten die je morele kompas verankeren. Je talenten herkennen, erkennen en stimuleren is een spannend avontuur – laat het vooral een verbindend avontuur zijn!’

Inspiratiesessies en masterclasses

Er zijn diverse inspiratiesessies over de samenhang tussen excellentie en innovatie, duurzaamheid, professionalisering en internationalisering. Ook zijn er drie masterclasses:
– Arjen van Dijk, directeur van Feniks Talent, over een voorziening voor hoogbegaafde drop-outs
– Dennis Dorpmans van ‘Global Sustainopreneur’
– Irene van de Spoel, lerarenopleidster en eigenaar van Today’s Teaching Tools.

De conferentie wordt ondersteund door MBOe, de voortzetting van het netwerk Excellentie mbo. Meer informatie? Kijk op www.MBOe.nl. Inschrijven kan via deze link.

Bekijk het registratieformulier en het volledige programma.

Meer weten over excellentie? Bekijk dan ons dossier Excellent Vakmanschap