Excellentie Meet Up op 24 mei in Tilburg

Op 24 mei 2018 vindt een nieuwe conferentie over excellentie plaats. Centrale vraag is: hoe houden we excellentie op de kaart? Inschrijven is vanaf nu mogelijk.

De volgende conferentie over excellentie in het mbo vindt op donderdag 24 mei plaats. Gastheer is dan ROC Tilburg. Tijdens deze ‘meet up’ staat centraal de vraag: hoe houden we excellentie op de kaart met de veranderende kwaliteitsafspraken? In het bestuursakkoord dat MBO Raad en ministerie van Onderwijs begin februari sloten, zijn geen afspraken gemaakt over excellentie. In het vorige bestuursakkoord, van eind 2013, was expliciet geld vrijgemaakt voor excellentie in het mbo. De afgelopen jaren zijn scholen aan de slag gegaan met dit excellentieonderwijs. Inmiddels hebben bijna alle scholen hiermee ervaring opgedaan.

Verduurzaming
Voor verduurzaming van het excellentieonderwijs is het belangrijk dat scholen de komende jaren blijven investeren in excellentie. Het ministerie lijkt dit nu echter over te laten aan de keuze van scholen. Tijdens een vorige conferentie zei Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede, daarover: ‘Deze beweging stopt niet. Excellentieprogramma’s voegen echt iets toe aan ons onderwijs. Zeker als we de aansluiting met het bedrijfsleven vinden en maatschappelijk relevant worden. Landstede wil de goede elementen van het excellentieonderwijs zonder meer vasthouden. De beweging gaat door!’

Bekijk hier het programma en schrijf u hier (gratis) in.