Conferentie over de toekomst van het rekenonderwijs

Het steunpunt taal en rekenen organiseert op dinsdag 27 november een conferentie over het onderwerp ‘toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs’.

De conferentie, die plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is interessant voor iedereen die zich in het mbo of het voortgezet onderwijs bezighoudt met Rekenen, Nederlands of Engels. De organisatie nodigt docenten, beleidsmedewerkers en andere experts uit om een workshop of een lezing te verzorgen.

Thema’s
Daarbij denkt de organisatie aan onderwerpen als:
• Het maken en valideren van examens
• Beroepsgericht rekenen of Engels
• Rekendidactiek
• Zwakke rekenaars
• Engels mbo: examinering op een hoger niveau
• Nederlands in de entreeopleidingen
• Studenten met Nederlands als tweede taal
De opsomming is niet limitatief. Wie zelf een idee voor een workshop of een lezing heeft, kan een voorstel indienen. Met name docenten die hun taal- en/of rekenonderwijs toekomstbestendig hebben vormgegeven worden opgeroepen om, eventueel samen met studenten, een workshop te verzorgen.

Indienen
Voorstellen kunnen worden ingediend tot 15 september. Uiterlijk 30 september laat de organisatie weten of het voorstel is geaccepteerd. Ook meerdere voorstellen van één aanbieder zijn welkom. Via dit formulier kunt u uw voorstel(len) indienen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze oproep dan kunt u die stellen via: info@steunpuntvo.nl of info@steunpuntmbo.nl.

Het definitieve programma met de mogelijkheid om u aan te melden voor de conferentie zal begin oktober worden verspreid.