Conferentie over leesbevordering in het mbo

Op vrijdag 2 november organiseert de Stichting Lezen een conferentie over leesbevordering in het mbo. De conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo’ is bedoeld voor medewerkers van mbo-scholen en bibliotheken. Deelnemers kunnen kennismaken met tal van praktijkvoorbeelden.

Tijdens het plenaire ochtendprogramma zal Ton Heerts de visie van de MBO Raad uiteenzetten. Ook vertelt Kees Broekhof over de laatste stand van zaken rond het onderzoek naar ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo’. Hij laat zien wat de effecten zijn op de taalontwikkeling van studenten door vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo. Het interview met Nan van Schendel van de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en Jeanette Noordijk van het Koning Willem I College biedt inzicht in de gemaakte strategische afwegingen en keuzes in de samenwerking tussen beide organisaties.

Deelsessies
’s Middags kunnen deelnemers deelsessies volgen. Zo behandelt Frank Schaafsma van het Deltion College het onderwerp ‘Vrij lezen als basis voor geletterdheid: het belang van een leesroutine in het mbo.’

Inschrijven
De conferentie is bedoeld voor medewerkers van mbo-scholen en van bibliotheken. Inschrijven kan via deze link.