Convenant tegen laaggeletterdheid

Op woensdag 25 maart ondertekenen verschillende partijen in de regio Rivierenland het convenant Laaggeletterdheid. ROC Rivor is een van de ondertekenaars.

De verschillende partijen vormen samen het Bondgenootschap Geletterdheid, dat bestaat uit ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland, gemeenten, maatschappelijke organisaties en regionale bedrijven. Het bondgenootschap trekt tot 2017 samen op.

Afspraken
Met de ondertekening van het convenant spreken de partijen af dat ze laaggeletterdheid proberen te herkennen en zullen doorverwijzen als er inderdaad sprake van is. Ook kijken de organisaties op welke manier zij hun schriftelijke communicatie kunnen vereenvoudigen en gaan ze samen activiteiten organiseren om bewustwording op gang te brengen, het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken en kennis te delen.

Drentse conferentie
In verschillende regio’s in Nederland pakken organisaties samen de handschoen op om laaggeletterdheid aan te pakken. Zo was er vorige maand de Drentse Conferentie Laaggeletterdheid, waarvoor Drentse gemeenten samen met het Bondgenootschap voor geletterd Drenthe en de ministeries van SZW, OCW en VWS het initiatief namen.

Urgentie
Laaggeletterdheid wordt in Nederland steeds meer als probleem erkend: één op de negen Nederlanders is laaggeletterd. De urgentie om hier iets aan te doen is dan ook groot. Een goede beheersing van de taal is immers van essentieel belang om zelfredzaam en sociaal actief te zijn.

Zie voor meer informatie ook de recente evaluatie van het Actieplan Laaggeletterdheid.