Cultuurkorting voor mbo-studenten

Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-studenten met korting genieten van cultuur. Volgens minister Bussemaker (OCW) is het belangrijk dat cultuur ook voor jongeren die een beroepsopleiding toegankelijk is.

Voor de ‘MBO Card’ stelt minister Bussemaker een miljoen euro per jaar beschikbaar. Verschillende musea en instellingen hebben al speciale programma’s en voorstellingen ontwikkeld die aansluiten op de belevingswereld van mbo’ers.

Toneelvloer
De MBO Card is een initiatief van het CJP, in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Met de kortingspas wil minister Bussemaker ook stimuleren dat culturele instellingen hun deuren openzetten voor alle groepen jongeren. Volgens de bewindsvrouw is kunst en cultuur onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst: ‘Juist onze vakmensen van morgen moeten naast goede vakkennis ook vernieuwend en creatief kunnen zijn, zeker in een tijd van technologische veranderingen. Niet iedereen krijgt dat met de paplepel ingegoten. Door de MBO Card kunnen straks duizenden jongeren deze kwaliteiten ontwikkelen. Op een ontspannen manier terwijl zij voorstellingen en concerten bezoeken, zelf een instrument bespelen of op de toneelvloer staan.’

Kwaliteit
Het JOB ziet de MBO Card als een goed middel om de medezeggenschap van studenten – en daarmee de kwaliteit van de opleidingen – te vergroten. ‘Als je 17 jaar bent en je zit op het vwo, zijn er geld en middelen voor kunst- en cultuuronderwijs beschikbaar. Ben je net zo oud, maar zit je op het mbo, is er niets. Terwijl kunst en cultuur een heel goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze mbo-opleidingen. Met dit initiatief van de minister komt daar verandering in en daar zijn we erg blij mee’, aldus JOB-voorzitter Michiel Steegers.

Eerste stap
Volgens CJP-directeur Walter Groenen zet de MBO Card culturele instellingen aan om met meer binnen- en buitenschoolse educatieve activiteiten voor deze doelgroep te komen: ‘Daar moet veel werk voor verzet worden en de MBO Card is een belangrijke eerste stap in de goede richting.’

Studenten kunnen de MBO Card krijgen via hun school. Scholen in het mbo kunnen zich hiervoor aanmelden op www.mbocard.nl.