Database NLQF maakt vergelijking kwalificaties mogelijk

Een nieuwe database maakt het mogelijk om de leeruitkomsten van kwalificaties te vergelijken. Dit kan een nuttig hulpmiddel zijn bij leven lang ontwikkelen.

Sinds 1 juli is de database NLQF-kwalificaties operationeel. In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft het coördinatiepunt NLQF deze database gemaakt, in samenwerking met organisaties als SBB en DUO. In de database zijn zowel de door de overheid gereguleerde (formele) als private (non-formele) opleidingen opgenomen. Gebruikers kunnen de kwalificaties met elkaar vergelijken.

Leeruitkomsten

Bij het vergelijken van de kwalificaties wordt in ‘leeruitkomsten’ gedacht. Leeruitkomsten beschrijven wat iemand kan, begrijpt en kan doen na het behalen van een kwalificatie. Met andere woorden: leeruitkomsten tonen aan wat de kennis, het inzicht, de attitude of de vaardigheden zijn na het afronden van een opleiding. De manier waarop een en ander is verworven, is minder van belang: het gaat om de uitkomsten.

Europass

Op dit moment bevat de database 600 kwalificaties. Deze kwalificaties zijn ook terug te vinden in het Europass platform dat op 1 juli is gelanceerd.