De kabinetsformatie: wat kan het mbo verwachten?

Zoals bekend verloopt de kabinetsformatie traag. Zes maanden na de verkiezingen is er nog geen nieuw kabinet in zicht. Wel is een eerste opzet gemaakt van een regeerakkoord, met opvallend veel aandacht voor onderwijs. Wat zijn de (voorlopige) plannen voor het mbo?

In de zomer hebben de twee grootste fracties, VVD en D66, gewerkt aan een opzet van een conceptakkoord. Het ‘document op hoofdlijnen’ telt dertien pagina’s. De toon is optimistisch en ambitieus. Er is veel aandacht voor thema’s als klimaatverandering (vanuit D66) en veiligheid (vanuit VVD). Ten aanzien van het onderwerp gezondheid wordt als doel gesteld dat Nederland in 2040 ‘de meest gezonde generatie ter wereld’ heeft.

Gelijke kansen

In het stuk is veel aandacht voor onderwijs. Ook hier is de ambitie grenzeloos: de beide partijen willen niets minder dan ‘het beste onderwijs van de wereld’. De twee partijen vinden elkaar duidelijk op het punt van de ‘gelijke kansen’: ze willen ‘keihard werken aan kansengelijkheid’. Het is volgens de twee liberale partijen de taak van de overheid gelijke kansen te bevorderen, ‘zodat iedereen de kans krijgt er het beste van te maken’.

Het mbo

Ten aanzien van het mbo bevat het document enkele concrete ambities. Zo willen de partijen studenten stimuleren om te kiezen voor opleidingen in tekortsectoren. Dit kan bijvoorbeeld door voor technische studies geen inschrijfgeld te vragen. Dit is een wens die vanuit de VVD al vaker geuit is. Dat geldt ook voor de wens om in het mbo ruimte te houden voor onderwijs door professionals uit het werkveld. De partijen willen verder mogelijke drempels voor in- en doorstroom in het mbo wegnemen. Studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om te stapelen. Ook moeten studenten het recht krijgen vakken aan meerdere onderwijsinstellingen te volgen. In 2030 kunnen alle studenten (van mbo tot universiteit) een deel van hun studie in het buitenland volgen.

Leerrechten

Het stuk bevat (uiteraard) ook enkele passages over leven lang ontwikkelen. Volwassenen zouden een persoonlijk leerrecht moeten krijgen. Sociale partners moeten werken aan een infrastructuur om van werk-naar-werk te stimuleren. Welke financiële middelen voor dit leerrecht beschikbaar komen, blijft voorlopig onduidelijk.

Het ‘document op hoofdlijnen’ heeft geen enkele formele status. Het geeft wel een indicatie van de ambities van een nieuw kabinet. Voorlopig blijft het wachten op een volwaardig regeerakkoord.

Lees hier het ‘document op hoofdlijnen’ en bekijk ook ons dossier over de Tweede-Kamerverkiezingen