De MBO-krant

De MBO-krant bericht op onafhankelijke wijze over ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De krant is primair bedoeld voor docenten en andere onderwijsprofessionals in het mbo. De krant verschijnt vier keer per jaar.

De MBO-krant is in 2008 opgericht als huisorgaan van het toenmalige procesmanagement Herontwerp mbo. Tussen 2011 en 2014 werd de krant uitgegeven door MBO Diensten (onderdeel van de MBO Raad). Sinds 2014 is de krant een uitgave van de Stichting Media Beroepsonderwijs. De exploitatie wordt verzorgd door VOC Uitgevers. Medio 2022 verscheen de laatste editie van de MBO-krant. Sindsdien is de krant opgegaan in MBO-today.

Auteursrecht

Artikelen uit de MBO-krant mogen met bronvermelding worden overgenomen door derden.