De werkweek van een leraar-ambtenaar

Drie dagen op school en twee dagen op het ministerie. Ziedaar de werkweek van leraar-ambtenaar Jolanda Cuijpers.

Jolanda is docent Verzorging & Verpleging bij ROC de Leijgraaf. Ze geeft les, coacht studenten en is regisseur onderwijsontwikkeling. Doorgaans werkt zij ook nog als ambassadeur van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO), maar die taak zette ze dit schooljaar even ‘on hold’. De reden: de mogelijkheid om twee dagen in de week als leraar-ambtenaar aan de slag te gaan bij het ministerie van OCW.

Steentjes verleggen
‘Ik voel me als opleider in het mbo eigenaar van het onderwijs’, aldus Cuijpers. ‘De kwaliteit van het beroepsonderwijs begint bij de onderwijsteams en de opleiders. Daarom is het essentieel dat docenten een stem hebben in het mbo-beleid. Die kans heb ik nu gekregen. Als leraar-ambtenaar heb ik meegedacht over beleidsvragen. Wat zou een passend antwoord zijn op die motie? Wat zou in deze kwestie nou een echte kwaliteitsslag zijn? Mijn bijdrage was natuurlijk klein, maar terugkijkend vind ik wel dat mijn werkzaamheden betekenis hadden. Ik heb toch enkele steentjes kunnen verleggen.’

Gesprekspartner
De ‘opdracht’, zoals Cuijpers het zelf verwoordt, zit er op. Leraar-ambtenaar is immers een tijdelijke aanstelling. ‘Als je dit langer doet, verdwijnt je frisse blik. Het is ook wel mooi dat het een begin en een einde heeft. Dan kan ik het komende schooljaar mijn ervaringen en contacten benutten in mijn werk als BVMBO-ambassadeur. Dit is ook het idee achter leraar-ambtenaar: een kruisbestuiving tussen praktijk en beleid.’

Opdracht voor de BVMBO
Het viel Cuijpers op dat de mbo-docent maar sporadisch aan de gesprekstafel wordt uitgenodigd. ‘Dat is echt een gemiste kans’, onderstreept ze. ‘De docent zit minder vanzelfsprekend in het systeem van gesprekspartners van het ministerie. Het is blijkbaar lastig een goede vertegenwoordiging uit het mbo te vinden. Ik vond het vreemd dat bij discussies over thema’s als burgerschap of LOB de MBO Raad, JOB en een decanenvereniging (meer vanuit het vo) vanzelfsprekende gesprekspartners zijn en de mbo-opleider niet. Daar ligt nog wel een opdracht voor de BVMBO. Onze stem kan heel waardevol zijn, daar ben ik echt van overtuigd.’

Het uitgebreide interview met Jolanda Cuijpers staat in de komende MBO-krant (verschijningsdatum: 25 september 2017)