Den Bosch: eigen mbo-agenda

Het Koning Willem I College, Helicon Opleidingen en de gemeente Den Bosch hebben samen een agenda opgesteld met praktische doelen voor vernieuwend onderwijs. De agenda moet leiden tot betere kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.

De gezamenlijke agenda werd maandag 19 oktober ondertekend door Jeanette Noordijk (voorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College), Stan Vloet (directeur van Helicon Opleidingen) en onderwijswethouder Eric Logister. Zij benadrukten het belang van samenwerken. In de mbo-agenda, die een looptijd heeft tot 2018, wordt het mbo hierbij als de schakel gezien tussen het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor stages en leerbanen.

BBL en BOL
In de agenda zijn tien thema’s opgesteld. Zo is er in opgenomen dat er een tussenvorm moet komen voor BBL en BOL. Ook moet het mogelijk worden om tussentijds over te stappen van BBL naar BOL of andersom. Daarmee willen de scholen BBL-studenten die vanwege een tekort aan leerbaantrajecten een BOL-traject volgen, een middenweg bieden.

Tweetalig
Ook is er het plan om in de toekomst het tweetalig onderwijs in het mbo uit te breiden. Nu is dat er alleen bij de opleiding International Business Studies. Er zijn steeds meer stages in het buitenland en het mbo heeft de ambitie om het aantal tweetalige studies uitbreiden. Bijvoorbeeld met een opleiding Internationale Marketing.