Dertig mbo-opleidingen ‘zeer zwak’

De inspectie voor het onderwijs beoordeelt dertig mbo-opleidingen als ‘zeer zwak’. Daarnaast is volgens de inspectie bij zo’n 125 opleidingen de examenkwaliteit niet op orde.

De inspectie benadrukt dat de grote meerderheid van de mbo-opleidingen onder normaal ‘basistoezicht’ van de Onderwijsinspectie staat. Bij een totaal aantal opleidingen van meer dan 11.000 gaat het inderdaad om een verwaarloosbaar percentage (circa 0,25%). Het aantal bekostigde mbo-opleidingen met het oordeel ‘zeer zwak’ is de laatste jaren gestegen van 14 in 2011, tot 25 in 2013 naar 30 in 2014. Procentueel gaat het om een stijging van 0,12% naar 0,27%.

Waarschuwing
De opleidingen in de overzichten staan onder geïntensiveerd toezicht van de inspectie. De instelling ontvangt voor deze opleidingen direct een waarschuwing van de minister. Na een verbetertijd (meestal een jaar) volgt een nieuw onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Bij herhaalde onvoldoende onderwijs- of examenkwaliteit kan de instelling het recht verliezen om de opleiding te verzorgen, dan wel om examens af te nemen. De dertig ‘zeer zwakke’ opleidingen zijn te vinden op negen mbo-scholen.