Kabinet: ‘Meer geld naar niveau 2-opleidingen’

Het kabinet wil de bekostiging van niveau 2-opleidingen structureel verhogen. Ook gaat het kabinet het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen stimuleren.

Dat staat te lezen in de stukken rond de Voorjaarsnota die het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Hierin is meer informatie opgenomen over de besteding van de extra middelen voor onderwijs waartoe de vier coalitiepartijen bij de kabinetsformatie besloten hebben. Er wordt in ieder geval een stevig bedrag gereserveerd voor de ophoging van de bekostiging van niveau 2-opleidingen. Vorig jaar constateerde onderzoeksbureau PWC dat deze bekostiging structureel te laag is. Volgens PWC is een bedrag van circa 200 miljoen euro per jaar nodig om dit knelpunt op te lossen. Met het extra geld kunnen de mbo-scholen de begeleiding van studenten intensiveren. Ook kunnen zij de klassen kleiner maken.

Schooluitval

Het kabinet lijkt meer aanbevelingen van PWC over te nemen. Zo wil Dijkgraaf meer investeren in het tegengaan van schooluitval. De regionale aanpak van schooluitval wordt daartoe uitgebreid tot de leeftijd van 27 jaar. Volgens PWC betalen investeringen in schooluitval zich snel terug: wie in het bezit van een diploma is, heeft betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. In de stukken is ook te lezen dat het kabinet het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen wil stimuleren. PWC constateerde ook op dit punt spanningen: het is voor scholen moeilijk om studenten te sturen in de richting van opleidingen met de beste baankans. Op welke manier het kabinet dit wil aanpakken, blijft vooralsnog onduidelijk.

Werkagenda

Binnenkort (‘voor de zomer’) komt minister Dijkgraaf met een brief over de werkagenda van het mbo. Daarin zal ook aandacht zijn voor de andere beleidsvoornemens die in de voorjaarsnota kort aan de orde komen:

– verbetering doorstroom vmbo-mbo-hbo
– experiment voor oriëntatieprogramma’s die studenten helpen de juiste studie te kiezen
– inzet op kleinschalig vakonderwijs
– pact tegen stagediscriminatie

Lees hier meer over de onderwijsvoorstellen

Lees ook: Onderzoek: 1 miljard extra nodig voor onderwijs