Dijkgraaf: scholen zijn vrij om afstandsonderwijs in te zetten

De inzet van afstandsonderwijs kan volgens minister Dijkgraaf in het mbo een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Om scholen te ondersteunen bij de inzet van digitaal onderwijs heeft de minister een handreiking opgesteld.

‘Als instelling en docent bent u vrij om afstandsonderwijs op een doordachte manier in te zetten’, zo is te lezen in de door het ministerie van Onderwijs opgestelde ‘Handreiking afstandsonderwijs mbo’. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Robbert Dijkgraaf klip en klaar dat het de onderwijsprofessionals zijn die gaan over de vormgeving (het ‘hoe’) van het onderwijs. Het is dan ook aan docenten en scholen, en niet aan de politiek, om te bepalen of de inzet van afstandsonderwijs verstandig is. Cruciaal daarbij is het begrip ‘onderwijskwaliteit’. Als afstandsonderwijs de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, staat niets de inzet ervan in de weg.

Geen afwegingskader

Om deze reden komt minister Dijkgraaf de toezegging van zijn voorganger, minister Ingrid van Engelshoven, niet na. In december 2021 had zij de Kamer beloofd met een afwegingskader te komen voor de inzet van afstandsonderwijs. Een dergelijk kader is volgens Dijkgraaf echter niet nodig. Hij heeft er vertrouwen in dat scholen en docenten zelf de juiste afwegingen maken bij de vormgeving van het onderwijs. In plaats van een afwegingskader komt de minister met een handreiking.

Medezeggenschap

De handreiking gaat onder andere in op de rol van de medezeggenschap. Als een school een algemeen beleid vaststelt over de inzet van afstandsonderwijs, heeft de Ondernemingsraad hierbij instemmingsrecht. Vervolgens hebben onderwijsteams de verantwoordelijkheid om binnen de instellingskaders te bepalen wanneer er gebruik wordt gemaakt van digitaal onderwijs. Volgens de handreiking is het ook verstandig om studenten te betrekken bij het beleid rond afstandsonderwijs.

Norm

In de handreiking wordt nogmaals bevestigd dat er geen wettelijke obstakels zijn voor de inzet van afstandsonderwijs. Fysiek onderwijs is in de praktijk vaak de norm, maar strikt genomen hoeft dit niet zo te zijn. ‘Zolang de kwaliteit van het afstandsonderwijs goed is, kunt u ervoor kiezen om dat in te zetten’, zo luidt het advies. Hiermee neemt Dijkgraaf nadrukkelijk afstand van zijn partijgenoot Jan Paternotte. Precies een jaar geleden diende Paternotte samen met Peter Kwint (SP) een motie in, waarin werd gesteld dat scholen alleen bij hoge uitzondering gebruik zouden mogen maken van afstandsonderwijs. Volgens Dijkgraaf is het echter niet aan de politiek, maar aan de onderwijsprofessionals om dit soort afwegingen te maken.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf en lees ook de ‘Handreiking afstandsonderwijs mbo

Lees ook: Minister wil ‘afwegingskader’ voor online onderwijs