Dijkgraaf ziet af van schoolexamen burgerschap

Minister Dijkgraaf wil voorlopig geen verplicht examen burgerschap voor mbo-studenten. Hij wil scholen slechts ‘een passende resultaatverplichting’ opleggen.

De minister wijkt daarmee af van een advies van een expertgroep van docenten en onderzoekers. Deze groep adviseerde onlangs de minister om een schoolexamen in te voeren voor het vak burgerschap. Volgens de expertgroep zou op die manier het vak burgerschap een minder vrijblijvend karakter kunnen krijgen. Door te kiezen voor een schoolexamen – en geen centraal examen – zou iedere school wel de ruimte hebben om het vak burgerschap naar eigen inzicht in te vullen.

Eisen

Minister Dijkgraaf heeft echter besloten voorlopig geen burgerschapsexamen in te voeren. Hij wil niet verder gaan dan een ‘passende resultaatverplichting’. Scholen moeten in hun opleidingen herkenbaar aandacht besteden aan de twintig kwalificatie-eisen die de expertgroep onlangs heeft voorgesteld. Scholen moeten bovendien de ontwikkeling van studenten in beeld brengen. Dijkgraaf wil de aangescherpte burgerschapsopdracht opnemen in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Scholen weten dan beter waar hun onderwijs aan moet voldoen. Ook kan de inspectie dan beter de kwaliteit van de burgerschapslessen beoordelen.

Implementatie

Als de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs ondanks de aangescherpte opdracht niet structureel verbetert, wil de minister alsnog kijken of een examen nuttig is. Het is de vraag of minister Dijkgraaf dan nog aan het roer staat. Het wetvoorstel zou volgens planning van kracht moeten worden in het schooljaar 2025/2026. Pas rond 2030 zal dan duidelijk kunnen zijn of de nieuwe aanpak geleid heeft tot beter burgerschapsonderwijs.

Minder vrijheid

De MBO Raad is blij dat er voorlopig geen verplicht examen komt. De belangenbehartiger van mbo-scholen maakt zich wel zorgen over de nieuwe eisen aan het burgerschapsonderwijs. Zo mist de MBO Raad aandacht voor de dimensie vitaliteit en economie. Verder bestaat de vrees dat scholen minder vrijheid krijgen bij de inrichting van het onderwijs.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over het burgerschapsonderwijs

Lees ook: ‘Schoolexamen burgerschap voor alle mbo-studenten’

Foto: Claudia Otten