Docenten bundelen hun wensen in MBO Manifest

Vanmiddag heeft de BVMBO het MBO Manifest gepresenteerd. In zeven speerpunten laten de mbo-docenten zien wat er in hun ogen nodig is om hun werk, als opleider en als lid van het onderwijsteam, zo goed mogelijk uit te voeren.

Opleiden is vakwerk. Het is dan ook belangrijk dat opleiders hier zelf zoveel mogelijk invloed op uitoefenen. Vandaar dat de BVMBO, de beroepsvereniging van opleiders en ondersteuners in het mbo besloot een Manifest op te stellen met de belangrijkste wensen van docenten om het mbo-onderwijs te verbeteren. Sinds december inventariseerde de BVMBO via een online enquête de speerpunten die mbo-opleiders belangrijk vinden. Wat hebben zij nodig om nog beter onderwijs te geven?

Longlist
‘Het aantal ingezonden enquêtes overtrof onze verwachtingen’, vertelt BVMBO-voorzitter Marjolein Held. ‘Bijna 1.000 opleiders lieten van zich horen’. Het gros reageerde individueel, maar er waren ook scholen en onderwijsteams die hun reacties bundelden. ‘Alle reacties hebben we geïnventariseerd en gerubriceerd. Op basis hiervan ontstond een longlist met twintig speerpunten. Mbo-opleiders konden vervolgens aangeven welke punten zij het belangrijkste vonden. Dit leidde tot het uiteindelijke Manifest met zeven punten.’

Steun
‘Die hoeveelheid aan reacties en de inhoud ervan maken duidelijk dat mbo-docenten en instructeurs zich echt geroepen voelen om aan alle betrokkenen bij het mbo te laten weten wat nodig is om toekomstbestendig, kwalitatief beroepsonderwijs te ontwikkelen en te geven’, aldus Held. ‘We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mbo-docenten, bestuurders, managers, de overheid, het bedrijfsleven en andere mensen die zich betrokken voelen bij het mbo dit Manifest steunen en de punten op hun agenda zetten.’

De zeven speerpunten zijn:

1. GEEF RUST EN STABILITEIT
Zorg de komende jaren voor rust en stabiliteit in het beroepsonderwijs: geef eerst de huidige vernieuwingen de kans te groeien en te landen, voordat er weer nieuwe veranderingen komen.

2. MEER TIJD VOOR KWALITEIT
De dynamische arbeidsmarkt zorgt voor veel veranderingen in ons vak en beroepsuitoefening. Wij willen actueel beroepsonderwijs geven dat aansluit op de beroepspraktijk. Daar is tijd en aandacht voor nodig.

3. GEEF ONDERWIJSTEAMS REGELVRIJE RUIMTE
Geef onderwijsteams de ruimte en zeggenschap om, vrij van knellende regels, kwalitatief goed onderwijs te ontwikkelen en te experimenteren met doorlopende leerlijnen, nieuwe lesvormen en innovatieve projecten.

4. SCHAF DE 1.000-URENNORM AF
Liever minder lessen die wel inspireren, motiveren en kwalitatief hoogstaand en effectief zijn, dan lange lesdagen puur om het ‘uren maken’.

5. STOP HET RENDEMENTSDENKEN
Straf scholen niet als zij studenten laten groeien op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

6. INVESTEER IN DE LEEROMGEVING
Wij willen modern beroepsonderwijs geven in goed geoutilleerde ruimtes met moderne en up-to-date faciliteiten. Geef het leren in de praktijk, samen met het bedrijfsleven, de kans zich verder te ontwikkelen.

7. GEEF ONS EEN STEM
Leraarschap is eigenaarschap. Wij voelen ons verant¬woordelijk voor ons onderwijs. Maar te vaak worden er grote beslissingen genomen zonder dat wij gehoord zijn. Aan elke overlegtafel hoort een mbo-opleider te zitten!

Meer informatie over het manifest vind je hier.

Bekijk hier een filmpje over de presentatie van het manifest.