Docenten: ‘Burgerschapsonderwijs nu ondergeschoven kindje’

Veel mbo-scholen steken te weinig energie in het burgerschapsonderwijs. Scholen zouden verplicht moeten worden om alleen bevoegde docenten in te zetten.

Dat stelt een expertgroep van de beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo). Volgens de expertgroep wegen bij veel scholen financiële en organisatorische belangen zwaarder dan kwaliteitseisen. Scholen kiezen er daarom vaak voor om docenten die wat tijd over hebben in te zetten voor het burgerschapsonderwijs. Het zou volgens de bvmbo beter zijn als alleen bevoegde docenten dit onderwijs zouden verzorgen. Ook zouden scholen moeten zorgen voor degelijke examens.

Bijscholing

De expertgroep pleit ervoor dat iedere docent burgerschap een vorm van bijscholing volgt. Deze bijscholing moet worden uitgevoerd door de hogescholen die op dit gebied al bewezen expertise hebben. De bvmbo vindt dit belangrijk, omdat burgerschap bijdraagt aan ‘de fundering van onze democratische rechtstaat.’

Dijkgraaf

Docenten en vakbonden pleiten al langer voor de inzet van bevoegde docenten bij het onderwijs in basisvaardigheden. Tot nu toe verzetten schoolbestuurders zich succesvol tegen zo’n plicht. Minister Dijkgraaf kondigde al enkele keren een besluit over deze kwestie aan. Hij zou begin 2024 hierover een knoop doorhakken, maar in verband met zijn demissionaire status is dit nog niet gebeurd.

Dialoogsessies

De standpunten over burgerschap zijn ontwikkeld tijdens drie dialoogsessies die de expertgroep in het najaar van 2023 heeft georganiseerd. De komende tijd organiseert de bvmbo weer nieuwe dialoogrondes. Dan komen onderwerpen aan de orde als de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, maatschappelijke diensttijd en wereldburgerschap.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de expertgroep burgerschap hier

Lees ook: Tweede Kamer pleit voor verplicht examen burgerschap