Docenten, laat je horen!

De bvmbo werkt aan een manifest met ideeën voor beter beroepsonderwijs. De kans voor docenten om zelf invloed uit te oefenen op het onderwijs.

Fred Koers, docent aan het ROC A12 en ambassadeur van de bvmbo, vindt het belangrijk dat docenten hun stem laten horen. ‘Alles en iedereen in Nederland heeft een opvatting over het mbo. Maar wij docenten, de echte ervaringsdeskundigen, laten ons nog te weinig horen. Wij zijn als mbo nu vaak een speelbal van de politiek. Het is belangrijk dat docenten zelf meer invloed krijgen op de ontwikkeling van het onderwijs.’

Welke drie dingen zou je zelf willen terugzien in het manifest?
‘In de eerste plaats: docenten moeten meer ruimte krijgen om te werken aan onderwijsvernieuwing. Het ontwikkelen van een nieuw curriculum kost veel tijd, en die is er nu vaak niet. Verder zijn kleinere klassen nodig om als school daadwerkelijk maatwerk te kunnen leveren. En als derde punt: de regelgeving, zowel vanuit de inspectie als vanuit de schoolbesturen, moet worden teruggedrongen.’

Hoe stimuleer jij als ambassadeur docenten om mee te doen aan het manifest?
‘Door docenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Op veel scholen heerst nog een angstcultuur. Docenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moeten daarop dus ook de meeste invloed hebben. Aan de manier waarop het onderwijs in een land georganiseerd is, kun je het niveau van beschaving aflezen. Met het bvmbo-manifest kunnen wij als docenten het eigenaarschap van het onderwijs opeisen. Grijp die kans, zou ik zeggen!’

Het manifest
De komende weken inventariseert de bvmbo op diverse plekken welke punten mbo-opleiders belangrijk vinden: wat hebben zij nodig om nog beter onderwijs te geven? Enkele voorbeelden van inzendingen:
‘Meer ruimte voor docenten om onderwijs te verbeteren (curriculum etc.).’
‘Minder regelgeving rond de keuzedelen.’
‘Aanpassing van de 1.000 uren norm voor studenten op niveau 2.’

Heb jij ook een idee voor beter beroepsonderwijs? Klik dan hier en deel je ideeën!