Docenten niet blij met uitstel rekentoets

De beroepsvereniging van docenten in het mbo is niet blij met het uitstel van de verplichte rekentoets. ‘Uitstel tot sint juttemis, het is om moedeloos van te worden’.

Volgens het Platform Rekendocenten van de beroepsvereniging van mbo-docenten leidt het besluit tot uitstel van de rekentoets tot grote problemen voor leerlingen, rekendocenten en de mbo-scholen. In een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW haalt Marjolein Held, voorzitter van de BVMBO, het actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap’ aan. Daarin staat onder het motto ‘de basis op orde en de lat omhoog’ een aantal maatregelen die ook op het gebied van rekenen moeten leiden tot betere prestaties van mbo-studenten. ‘Het voorgenomen besluit om het rekenexamen uit te stellen staat hier naar onze mening haaks op. Het Platform Rekendocenten BVMBO betreurt dan ook ten zeerste het besluit tot uitstel en roept uw commissie op het verplichte rekenexamen als stok achter de deur in stand te houden.’

Problemen
Volgens de brief van de rekendocenten leidt uitstel van de invoering van het rekenexamen in het mbo-onderwijs tot tal van problemen. Docenten die zich de afgelopen jaren voor de volle honderd procent hebben ingezet voor het rekenonderwijs, voelen zich niet serieus genomen. De beroepsvereniging betreurt het ook dat scholen die de laatste jaren minder aan rekenonderwijs hebben gedaan, nu beloond worden en achterover kunnen leunen. De vereniging roept de bewindslieden van OCW op het rekenexamen zo snel mogelijk mee te laten tellen, omdat leerlingen het vak anders niet serieus nemen.

Reacties
In de brief van het Platform Rekendocenten worden ook enkele reacties van teleurgestelde docenten opgesomd:
‘Waardeloos en onverstandig. Als je het rekenonderwijs op de rit wil krijgen, moet je niet halverwege uitstappen om de rest te voet te doen.’
‘Een belachelijke wijziging en ontzettend jammer. Mijn collega kreeg al de vraag van leerlingen of zij nu een één konden halen. Ik vrees dat de leerlingen nu volledig achteruit gaan zitten en niets meer voor rekenen willen doen.’
‘Ik ben kort gezegd: not amused, vooral omdat het vak op deze manier niet serieus wordt genomen.’

Lees hier de volledige brief van het Platform Rekendocenten.