Doorstroom groene beroepskolom kan beter

De doorstroom van het vmbo naar het mbo staat hoog op de agenda. Wat kan bijdragen aan deze doorstroom? Op drie groene scholen werd dit onderzocht door KPC-Groep. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Doorstroom in de groene beroepskolom.

Vorige week lieten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er een wet in voorbereiding is die scholen meer ruimte geeft om doorlopende leerroutes vmbo-mbo aan te bieden (zie dit bericht). Ook in de groene sector ziet men het belang van een betere doorstroom. Deze sector heeft behoefte aan goed geschoolde medewerkers – meer dan het mbo groen nu kan leveren. Daarvoor is het essentieel dat meer studenten deze richting gaan volgen. Een van de manieren om dat te bewerkstelligen, is de doorstroom van vmbo-groen naar mbo-groen stimuleren, want die is laag.

Samenwerking
In een onderzoek van drie groene scholen in een consortium met onderzoekers en adviseurs is gekeken wat stimulerend kan werken. Allereerst is dat een goede samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven op het gebied van werving en voorlichting. Dit kan leerlingen en ouders een betere indruk geven van de beroepsperspectieven. Ze krijgen daardoor een minder negatief beeld van de mogelijkheden van het groene beroepsonderwijs. Bovendien heeft dit een positieve invloed op de doorstroom en de motivatie voor groen.

Contextrijk, vakoverstijgend onderwijs
Verder is het aan te raden vmbo-leerlingen contextrijke lessen te geven, samen met en mede door mbo-studenten. Ze krijgen dan een beter idee van het beroep en leren het mbo alvast kennen. Daarnaast is het nuttig om vakoverstijgend onderwijs te geven en het programma te verbreden door samen te werken met vmbo-scholen in de omgeving. Tot slot is het verstandig als de school actief aan zijn imago werkt en zich weet te profileren. Dit vergt zowel investering in tijd als in de onderlinge relatie tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven.

Prinsentuin, Clusius en Groenhorst

De drie deelnemende groene scholen, Prinsentuin College Breda, Clusius College Alkmaar en Groenhorst Ede, wilden veranderingen doorvoeren voorafgaand aan en tijdens het onderzoek. Het onderzoekend leren binnen de scholen is in dit project versterkt, waarbij er meer onderbouwing en lijn is gekomen in het handelen. Wel blijkt het lastig om tijd vrij te maken voor het onderzoek en de daarop gebaseerde activiteiten. Onder andere twee grote herzieningstrajecten in mbo en vmbo spelen een rol.

Het Prinsentuin College wil vmbo-leerlingen alvast kennis laten met zowel het beroep als de opleiding door ze lessen te laten volgen op het mbo. De school is nog bezig met deze interventie. Het Clusius College gaat innovatieve workshops voor vmbo-leerlingen op het mbo organiseren. Daarnaast maakt de school concrete opdrachten gericht op de groene sector in de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). En er komen meer gastlessen van en excursies naar het bedrijfsleven. Op Groenhorst Ede zorgt een beter LOB-beleid dat beroepskeuzes duidelijker worden gemaakt. De school had al een aantal vernieuwingen doorgevoerd, het Groen Leefpark, een groot park achter de school en het Food Innovation Lab. Deze zijn nu versterkt: de vmbo keuzevakken worden in de komende jaren gecombineerd met evenementen in het Groen Leefpark en stages op de bedrijven.

Lees hier het gehele rapport