Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd

Vanaf september kunnen mbo-studenten een aanvullend onderwijsprogramma volgen ter voorbereiding op de overstap naar de pabo. Gisteren lanceerde minister Bussemaker het nieuwe programma.

De onlangs ingevoerde toelatingstoets voor de pabo blijkt in de praktijk voor nogal wat mbo-studenten een struikelblok. Om de kansen van doorstromers te verbeteren hebben de mbo-scholen en pabo’s in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam een speciaal doorstroomprogramma ontwikkeld. In een half jaar tijd leert de student alles wat hij moet weten en kunnen voor de toelatingstoets van de pabo. Als dat programma goed is doorlopen maakt de student een goede kans om de pabo succesvol te volgen.

Schakeltraject
In het schakeltraject volgen mbo’ers aan het eind van hun opleiding een traject van een half jaar waarin zij worden voorbereid op studeren aan de pabo. Zij kunnen zich voorbereiden op de toelatingstoetsen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ook wordt er aandacht besteed aan rekenen, taal en algemene ontwikkeling. Deelname aan het schakeltraject is niet verplicht, maar biedt studenten wel de kans om beter toegerust naar de pabo te gaan. De trajecten worden verzorgd door de mbo-scholen zelf.

Gelijke kansen
De scholen hopen met het doorstroomprogramma ook iets te doen aan gelijke kansen in het onderwijs. Volgens minister Bussemaker hebben met name studenten met een biculturele achtergrond moeite op de pabo. Dit terwijl grote steden juist meesters en juffen met een allochtone achtergrond goed kunnen gebruiken. Ron Bormans, directeur van de Hogeschool Rotterdam: ‘Juist in een stad als Rotterdam is diversiteit voor de klas nodig.’

Lees ook: Instroom mbo’ers in pabo scherp gedaald