Dossier BBL

Het aantal leerbanen stijgt sinds 2015 weer. Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers een bijdrage krijgen voor de noodzakelijke begeleidingskosten.


Aantal bbl-studenten stijgt door naar ruim 120.000

Dit studiejaar kent het mbo meer dan 120.000 bbl-studenten. Dat is bijna 14% meer dan vorig jaar. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via de bbl-route. Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is... [lees meer]

Bezuiniging subsidie leerbanen toch van tafel

De Tweede Kamer is van mening dat de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidie voor leerbanen niet door mag gaan. Bij het debat over de Rijksbegroting werd een motie die hiertoe oproept unaniem aangenomen. De motie ‘Red de leerbanen’, ingediend door Lodewijk Asscher (PvdA), werd door d... [lees meer]

Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd

In 2019 zullen werkgevers nog gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Maar of de regeling daarna nog in stand blijft, is allerminst zeker. Onder druk van zware protesten van werkgevers en scholen heeft het kabinet besloten de subsidieregeling Praktijkleren in ieder geval nog e... [lees meer]

Tevredenheid over stages en leerbanen blijft hoog

De tevredenheid van mbo-studenten over hun stage blijft hoog. Dat blijkt uit de BPV-monitor van SBB. In vergelijking met vorig jaar loopt de voorbereiding op de stage beter. Studenten geven hun stages en leerbanen in 2017 net als in 2016 gemiddeld een 8. Praktijkopleiders waarderen de stages met... [lees meer]

SBB start offensief voor meer leerbanen

Volgens SBB zijn op dit moment 25.000 leerbanen beschikbaar. Via een grootscheepse campagne wordt gepoogd jongeren en jongvolwassenen te interesseren voor een leerwerkbaan. Volgens SBB wint de leerwerkbaan de laatste tijd weer aan populariteit. De afgelopen tijd heeft SBB zijn best gedaan om extr... [lees meer]

Budget voor leerbanen ook in 2016 niet uitgeput

In schooljaar 2015/2016 hebben werkgevers voor ruim 85.000 leerbanen (bbl) een subsidie gekregen. Het beschikbare budget van bijna € 190 miljoen werd niet volledig besteed. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage van de Subsidieregeling Praktijkleren over het schooljaar 2015/2016. Net als in vo... [lees meer]

SBB wil vaste vergoeding voor leerbaan

Bedrijven die een leerbaan aanbieden moeten hiervoor een vaste vergoeding krijgen. Dit kan helpen het aantal leerbanen weer te laten groeien. Het aantal leerbanen (bbl) is de laatste jaren sterk gedaald, van zo'n 150.000 naar minder dan 100.000. Met de groei van de economie is er hoop dat de tren... [lees meer]

SBB: herstel in aantal beschikbare leerbanen

Veel opleidingsrichtingen kennen een sterke stijging van het aantal beschikbare leerbanen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen SBB Barometer. De stijging is het grootst in Techniek en gebouwde omgeving, Voedsel, groen en gastvrijheid en Handel. In Zorg, welzijn en sport blijft de stijging achter. D... [lees meer]

SBB werft meer dan 12.000 nieuwe leerbanen

Met de campagne ‘Haal de toekomst in huis’ heeft SBB ruim 12.000 nieuwe leerbanen geworven. Minister Bussemaker hoopt dat er nog veel meer leerbanen bijkomen. Het aantal leerbanen daalt al enkele jaren op rij. Waren er enkele jaren geleden nog meer dan 150.000 leerbanen, in het schooljaar 20... [lees meer]

Meer stages en leerbanen beschikbaar

In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende stages beschikbaar. Ook daalt het aantal bbl-overeenkomsten niet meer. Dat blijkt uit de nieuwe SBB-Barometer. Het aantal stageovereenkomsten in het mbo (BOL) is het afgelopen halfjaar met 18% gestegen tot 136.000. De groei is groot in sectoren al... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]