Dossier Kwaliteitsafspraken

Sinds 2015 wordt ook in het mbo gewerkt met kwaliteitsafspraken. Het ministerie maakt met iedere school afspraken over bepaalde te realiseren prestaties. Op basis van de afspraken krijgen scholen extra geld, dat voor een deel resultaatafhankelijk is. Een tweede periode kwaliteitsafspraken loopt van 2019 tot 2022.


Prijsvraag over internationalisering in mbo

Nuffic organiseert een prijsvraag over internationalisering in het mbo. Docenten kunnen tot 22 oktober hun voorbeeld insturen. Natuurlijk: mbo-scholen leiden op voor de regionale arbeidsmarkt. Maar deze arbeidsmarkt heeft in toenemende mate ook internationale aspecten. Als docent kun je studenten hierop voorbereiden... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken: scholen zijn goed op weg

Veel scholen verwachten de doelen te behalen die zij in 2015, bij de start van de kwaliteitsafspraken, zichzelf gesteld hebben. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van MBO in Bedrijf over de kwaliteitsafspraken mbo. De rapportage geeft, onder de titel Met Volle Zeilen, een algemeen beeld van de voortgang va... [lees meer]

Voorwaarden voor nieuwe kwaliteitsafspraken bekend

Scholen die in aanmerking willen komen voor een deel van de kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn voor het mbo, moeten voor eind oktober een zogenaamde kwaliteitsagenda opstellen. In totaal wordt er over de scholen de komende jaren 1,6 miljard euro extra verdeeld. In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die gelden voor de... [lees meer]

‘Docenten spelen belangrijke rol bij kwaliteitsafspraken’

Op 14 december organiseerde de bvmbo een diner pensant over kwaliteitsafspraken in het mbo. In een nieuwe ronde zou meer ruimte moeten zijn voor regionale invulling. Docenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het diner werd georganiseerd in het kader van de leergang Teacher in the Lead. Een denktank van vij... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken: mbo-scholen zijn in vol bedrijf

Het werken met kwaliteitsafspraken heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken in het mbo MBO: in vol bedrijf. De kwaliteitsafspraken, die als doorlooptijd de periode 2015 - 2018 hebben, zijn een uitwerking van het Bestuursakkoor... [lees meer]

‘Voorbereiding nieuwe kwaliteitsafspraken al in 2017’

Het ministerie start nog dit jaar met de voorbereiding van een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken. In 2018 moet er duidelijkheid zijn over de kaders voor de nieuwe afspraken. Dat valt te lezen in de op Prinsjesdag gepresenteerde Onderwijsbegroting voor 2018. In de Memorie van Toelichting is te lezen dat de kwaliteit i... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken ondersteunen verbetering onderwijs

Met de kwaliteitsafspraken is een betekenisvolle stap gezet naar verdere kwaliteitsverbetering van het mbo. Die conclusie trekt minister Bussemaker op basis van een tussenevaluatie van de kwaliteitsafspraken. Om de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren heeft het ministerie met alle mbo-scholen ... [lees meer]

‘Laat scholen zelf kwaliteitsafspraken maken’

Scholen kunnen het beste zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsafspraken die zij maken met stakeholders in de regio. Dat concludeert de commissie-Slob in een rapport over ervaringen met kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs. In het rapport Kwaliteit door dialoog zijn de prestatieafspraken in het hbo on... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken mbo: eerste tussenstand

De kwaliteitsafspraken in het mbo lijken tot positieve resultaten te leiden. Met name bij lopende thema's als professionalisering, voortijdig schoolverlaten en taal & rekenen hebben de scholen vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken. Deze rapportage, getiteld 'M... [lees meer]

Kamer: menselijke maat via kwaliteitsafspraken

Niet via verplichte mbo-colleges, maar via kwaliteitsafspraken moet de menselijke maat in het mbo gerealiseerd worden. Een motie met die strekking kan op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. Tijdens een voortgezet overleg over ‘governance in het mbo’ betoogde Tanja Jadnanansing (PvdA) nogmaals dat het ... [lees meer]

‘Lagere schooluitval dankzij kwaliteitsafspraken’

De spectaculaire daling van het aantal voortijdige schooluitvallers is vooral te danken aan de kwaliteitsafspraken, aldus Tweede-Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD). Maar sommige Kamerleden twijfelen. De afgelopen jaren is het aantal voortijdige schooluitvallers scherp gedaald van meer dan 70.000 per jaar tot minder dan... [lees meer]

VVD: ‘Tevredenheid leerbedrijven meewegen bij kwaliteitsafspraken’

De Tweede Kamer heeft nog diverse wensen rond de kwaliteitsafspraken in het mbo. Dat bleek bij de voortzetting van het Kamerddebat over toekomstbestendig mbo. Zo stelde Paul van Meenen (D66), erkend criticus van de kwaliteitsafspraken, dat eerst onderzoek zou moeten worden verricht naar de werking van prikkels alvor... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken mbo blijven ongewijzigd

De Tweede Kamer stemt in met de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Pogingen van Kamerleden om nog wijzigingen in de regeling aan te brengen, kregen geen meerderheid. Met name Paul van Meenen (D66) wilde andere kwaliteitsafspraken. Hij vreest dat mbo-scholen door de afspraken worden geprikkeld om studenten snel door d... [lees meer]

Inspraak bij kwaliteitsafspraken mbo?

Docenten en studenten moeten instemmingsrecht krijgen bij de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen gaan maken. Dat is de mening van Tweede-Kamerlid Paul van Meenen (D66). Volgens Van Meenen heeft het een grote meerwaarde als mbo-scholen de kwaliteitsafspraken in nauw overleg met studenten en docenten maken. Zij wet... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering