Dossier Kwaliteitsafspraken

Sinds 2015 wordt ook in het mbo gewerkt met kwaliteitsafspraken. Het ministerie maakt met iedere school afspraken over bepaalde te realiseren prestaties. Op basis van de afspraken krijgen scholen extra geld, dat voor een deel resultaatafhankelijk is. Een tweede periode kwaliteitsafspraken loopt van 2019 tot 2022.