Dossier Macrodoelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken wordt primair bij scholen gelegd, maar de minister krijgt de bevoegdheid om in te grijpen als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen.


Scholen zetten zelf rem op creatieve opleidingen

De mbo-scholen willen de instroom van studenten bij creatieve opleidingen aan banden leggen. Nieuwe aanbieders van creatieve opleidingen krijgen geen ruimte meer en het aantal studenten moet landelijk met zo’n 25% omlaag. Met deze vorm van zelfregulering hopen de scholen meer drastische ingrepen, zoals beëindiging ... [lees meer]

Petitie voor oriëntatiejaar tussen vmbo en mbo

Een tussenjaar waarin jongeren die naar het mbo gaan kunnen nadenken over hun beroepskeuze. Er is een petitie gestart om zo’n ‘M-Jaar’ mogelijk te maken. Het idee van een tussenjaar voor jongeren die naar het mbo gaan is afkomstig van Elke van Hout, moeder van een twijfelende vmbo-leerling. Veel jongeren weten ... [lees meer]

Horizon College moet stoppen met DTP-opleidingen

Wegens een gebrek aan arbeidsmarktperspectief moet het Horizon College (Heerhugowaard) stoppen met het aanbieden van DTP-opleidingen. Volgens de rechtbank Noord-Holland is het besluit dat minister Van Engelshoven vorig jaar nam terecht. Op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid heeft minister Van E... [lees meer]

Creatieve opleidingen: scholen hebben wat uit te leggen

Minister Van Engelshoven wil scholen de kans geven zelf orde op zaken te stellen bij creatieve opleidingen met minder goede baankansen. Direct ingrijpen wil zij nog niet, maar: ‘Scholen hebben heel wat uit te leggen’. In een Kamerdebat over de creatieve opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief drong me... [lees meer]

Minister grijpt (nog) niet in bij creatieve opleidingen

Scholen kunnen voorlopig doorgaan met het aanbieden van creatieve opleidingen. Minister Van Engelshoven geeft scholen de ruimte om via 'zelfregulering' orde op zaken te stellen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een kritisch advies van de Commissie Mac... [lees meer]

SBB ziet nog wel toekomst voor creatieve opleidingen

SBB ziet op dit moment geen reden om de kwalificatiedossiers Artiesten en DTP te beëindigen. Wel stelt SBB voor om het aantal studenten niet verder te laten groeien. Het voorstel van SBB is een reactie op een kritisch rapport dat de Commissie Macrodoelmatigheid eerder dit jaar uitbracht. In dat advies pleitte de co... [lees meer]

Pleidooi voor ‘keiharde macrodoelmatigheid’

Om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan, moeten mbo-studenten verleid worden te kiezen voor beroepen met een baangarantie. Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek) en Barbara Baarsma (Rabobank) pleiten voor een ‘keiharde macrodoelmatigheid’. Door economische groei en bevolkingskrimp dreigen de tekorten op d... [lees meer]

‘Geen concurrentieslag in Amsterdam’

Er zijn geen grote problemen bij het ROC TOP en er is in Amsterdam geen sprake van een concurrentieslag tussen mbo-scholen. Dat antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van het PvdA-Kamerlid Van den Hul naar aanleiding van een artikel in Het Parool. De minister sluit daarmee aan bij de reactie van ROC TOP zelf o... [lees meer]

ROC TOP concentreert zich in Amsterdam

ROC TOP biedt het komende schooljaar het onderwijs aan op vier campussen in Amsterdam. Door teruglopende studentenaantallen dreigt er echter ontslag voor zo’n 50 docenten. ROC Top is enkele jaren geleden ontstaan uit de erfenis van onderwijsmoloch Amarantis. De school, met vestigingen in Almere en Amsterdam, scoor... [lees meer]

Krimp dwingt mbo-scholen tot meer samenwerking

Tot 2032 daalt het aantal mbo-studenten landelijk met zo’n 70.000. Om de gevolgen van deze krimp op te vangen zullen scholen meer moeten gaan samenwerken. Volgens nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs daalt het totaal aantal studenten in het mbo tot 2032 met zo’n 14 procent. Er zijn grote regionale ver... [lees meer]

Ook SBB wil paal en perk stellen aan creatieve opleidingen

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaat onderzoeken hoeveel studenten redelijkerwijs geplaatst kunnen worden in creatieve opleidingen. Ook het aantal scholen dat dit soort opleidingen aanbiedt moet beperkt worden. Dat maakt SBB bekend in een reactie op het advies van de Commissie Macrod... [lees meer]

Van Engelshoven: numerus fixus voor creatieve opleidingen

Als opleidingen geen goed perspectief op werk bieden moeten scholen een numerus fixus hanteren. Dat schrijft minister Van Engelshoven in reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid over de wildgroei van creatieve mbo-opleidingen. In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Engelshoven op het... [lees meer]

Ton Heerts: ‘Fusiegolf in mbo is onvermijdelijk’

Door dalende studentenaantallen is een fusiegolf in het mbo onvermijdelijk. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, in een interview met het Financieel Dagblad. De komende tien jaar zal, zoals bekend, het aantal mbo-studenten in Nederland met zo’n 10% dalen. Met name buiten de Randstad krijgen mbo-scholen... [lees meer]

CMMBO wil einde aan groei creatieve opleidingen

Er moet een einde komen aan de groei van creatieve en culturele mbo-opleidingen. De kwalificatiedossiers DTP en Artiesten moeten zelfs volledig worden beëindigd. Dat adviseert de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) onderzoek ge... [lees meer]

Frans Leijnse voorzitter commissie macrodoelmatigheid

Frans Leijnse is benoemd tot voorzitter van de nieuwe commissie macrodoelmatigheid. De commissie komt in actie als scholen onderling geen overeenstemming bereiken over het onderwijsaanbod. De wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs wet wil de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt verbeteren. Onderdeel da... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Alles over World Skills Kazan

 

Special internationalisering