Dossier Macrodoelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken wordt primair bij scholen gelegd, maar de minister krijgt de bevoegdheid om in te grijpen als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen.


SBB: niveau 2-opleidingen niet te snel beëindigen

SBB waarschuwt om niveau 2-opleidingen met een matig arbeidsmarktperspectief niet te snel te beëindigen. De samenwerkingsorganisatie wil studenten de kans niet ontnemen om een diploma te halen in een richting die hun interesse heeft. Met maatwerk kunnen veel studenten succesvol de eindstreep halen. Dat is te lezen i... [lees meer]

De Rooi Pannen ziet af van marketingopleiding in Breda

Onder druk van de Commissie Macrodoelmatigheid ziet De Rooi Pannen (Tilburg) af van de start van de opleiding ‘Marketing, communicatie en evenementen’ in Breda. Collega-instelling Curio (West-Brabant) had het voornemen van De Rooi Pannen bij de doelmatigheidswaakhond aangekaart. De opleiding ‘Marketing, communi... [lees meer]

Kamervragen over het stimuleren van kansopleidingen

Volgens de Keuzegids mbo maken veel jongeren de verkeerde studiekeuze. Studies met een matig perspectief op de arbeidsmarkt zijn populair en mbo-opleidingen met een grote baankans juist niet. Tweede-Kamerlid Anne Kuik (CDA) wil weten wat de minister hieraan kan doen. Volgens een analyse van de Keuzegids mbo kiezen te ... [lees meer]

Noorderpoort stelt sluiting acteursopleiding met één jaar uit

Noorderpoort heeft besloten de sluiting van de opleiding Artiest met één jaar uit te stellen. De samenwerking met de andere noordelijke mbo-scholen heeft meer tijd nodig. Aanvankelijk hadden de noordelijke mbo-scholen afgesproken om vanaf het komend schooljaar tot een herschikking van de creatieve opleidingen te ko... [lees meer]

Kamer kritisch over krimp creatieve opleidingen

Een groot deel van de Tweede Kamer is niet blij met de door de Commissie Macrodoelmatigheid afgedwongen krimp van creatieve opleidingen. Minister Van Engelshoven waarschuwt echter: ‘Dit is een spannend proces, verstoor het niet!’ Het onderwerp ‘macrodoelmatigheid’ komt uitgebreid aan de orde in het Algemeen O... [lees meer]

Noordelijke scholen verdelen creatieve opleidingen

De noordelijke mbo-scholen Noorderpoort, Friesland College, Landstede en Deltion hebben afspraken gemaakt over de verdeling van creatieve opleidingen. Maakt concurrentie plaats voor samenwerking? De afspraken tussen de noordelijke scholen passen in de collectieve aanpak die alle mbo-scholen in Nederland gezamenlijk o... [lees meer]

Scholen snijden zelf in creatieve opleidingen

Alle mbo-scholen hebben zich gecommitteerd aan het plan om het aantal studenten van creatieve mbo-opleidingen terug te dringen. Vanaf volgend jaar vindt bij deze omstreden opleidingen een krimp van het aantal leerlingen plaats van ongeveer twintig procent. Dat meldde Frank van Hout namens de MBO Raad vandaag in een t... [lees meer]

Macrodoelmatigheid: zelfregulering scholen nog mager

Scholen doen nog te weinig om het opleidingsaanbod goed te laten aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. De zelfregulering, zoals die is beoogd in de wet macrodoelmatigheid, komt nauwelijks van de grond. De recent door SBB en MBO Raad gestarte ‘nieuwe werkwijze’ is wel een stap in de goede richting. Dat schrij... [lees meer]

Scholen zetten zelf rem op creatieve opleidingen

De mbo-scholen willen de instroom van studenten bij creatieve opleidingen aan banden leggen. Nieuwe aanbieders van creatieve opleidingen krijgen geen ruimte meer en het aantal studenten moet landelijk met zo’n 25% omlaag. Met deze vorm van zelfregulering hopen de scholen meer drastische ingrepen, zoals beëindiging ... [lees meer]

Petitie voor oriëntatiejaar tussen vmbo en mbo

Een tussenjaar waarin jongeren die naar het mbo gaan kunnen nadenken over hun beroepskeuze. Er is een petitie gestart om zo’n ‘M-Jaar’ mogelijk te maken. Het idee van een tussenjaar voor jongeren die naar het mbo gaan is afkomstig van Elke van den Hout, moeder van een twijfelende vmbo-leerling. Veel jongere... [lees meer]

Horizon College moet stoppen met DTP-opleidingen

Wegens een gebrek aan arbeidsmarktperspectief moet het Horizon College (Heerhugowaard) stoppen met het aanbieden van DTP-opleidingen. Volgens de rechtbank Noord-Holland is het besluit dat minister Van Engelshoven vorig jaar nam terecht. Op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid heeft minister Van E... [lees meer]

Creatieve opleidingen: scholen hebben wat uit te leggen

Minister Van Engelshoven wil scholen de kans geven zelf orde op zaken te stellen bij creatieve opleidingen met minder goede baankansen. Direct ingrijpen wil zij nog niet, maar: ‘Scholen hebben heel wat uit te leggen’. In een Kamerdebat over de creatieve opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief drong me... [lees meer]

Minister grijpt (nog) niet in bij creatieve opleidingen

Scholen kunnen voorlopig doorgaan met het aanbieden van creatieve opleidingen. Minister Van Engelshoven geeft scholen de ruimte om via 'zelfregulering' orde op zaken te stellen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een kritisch advies van de Commissie Mac... [lees meer]

SBB ziet nog wel toekomst voor creatieve opleidingen

SBB ziet op dit moment geen reden om de kwalificatiedossiers Artiesten en DTP te beëindigen. Wel stelt SBB voor om het aantal studenten niet verder te laten groeien. Het voorstel van SBB is een reactie op een kritisch rapport dat de Commissie Macrodoelmatigheid eerder dit jaar uitbracht. In dat advies pleitte de co... [lees meer]

Pleidooi voor ‘keiharde macrodoelmatigheid’

Om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan, moeten mbo-studenten verleid worden te kiezen voor beroepen met een baangarantie. Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek) en Barbara Baarsma (Rabobank) pleiten voor een ‘keiharde macrodoelmatigheid’. Door economische groei en bevolkingskrimp dreigen de tekorten op d... [lees meer]

terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…